FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Καβγάς υπουργείων για τη διαχείριση των σκουπιδιών

Καβγάς υπουργείων για τη διαχείριση των σκουπιδιών

Λευκωσία: Στα μαχαίρια βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση των αποβλήτων σε Υπουργείο Γεωργίας και Εσωτερικών και κάθε μέρα που περνά η κόντρα γίνεται όλο και πιο σκληρή. Αυτό, παρά την ειλημμένη απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τα οικιακά απόβλητα από τον υπουργό Εσωτερικών στον υπουργό Γεωργίας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη βάση καθαρά περιβαλλοντικών κριτηρίων. Η πολιτική απόφαση είναι ξεκάθαρη και σε αυτή συμφώνησαν και οι δύο αρμόδιοι υπουργοί.
Ωστόσο, το θέμα αγγίζουν με διαφορετική φιλοσοφία οι δύο υπηρεσίες, ενώ η αντιπαράθεση έγινε ακόμα πιο έντονη σε σχέση με την τροποποίηση του σχεδίου διαχείρισης οικιακών αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος, χωρίς καν να ρωτηθεί το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι το αρμόδιο για τα απορρίμματα. Αιτία βέβαια της όλης διαφωνίας αποτελεί και η διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος της διαχείρισης των αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών από τη μια επιθυμεί τη δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), ενώ το Τμήμα Περιβάλλοντος επιθυμεί την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 
Η εμπλοκή που παρατηρείται οφείλεται και στη μη λήψη τελικής απόφασης για το θέμα αυτό. Επισημαίνεται πάντως ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται το Τμήμα Περιβάλλοντος να ολοκληρώσει την πρότασή του για το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 
Η πρόταση θα δοθεί στον υπουργό Γεωργίας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να την υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μέσα από τον σχεδιασμό θα προτείνονται και λύσεις για το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας. 
Μέσα από την τροποποίηση του σχεδίου, το Τμήμα Περιβάλλοντος δίνει μεγάλη βάση στη διαλογή στην πηγή, στην υποχρεωτική χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων, την εφαρμογή τέλους ταφής σε χωματερές, την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και την κατασκευή ΧΥΤΑ Λευκωσίας. 
Το όλο εγχείρημα αφορά στην αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

Έντονη είναι η διαφωνία του Υπουργείου Εσωτερικών που καταγράφεται με επικριτική επιστολή ημερ. 17 Δεκεμβρίου 2014 προς τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος. 
Στην επιστολή τονίζεται ότι παρόλο που το σχέδιο διαχείρισης είχε ετοιμαστεί σε συνεργασία με τα δύο υπουργεία το 2012 και έτυχε της σχετικής έγκρισης, δύο χρόνια μετά το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε μονομερώς στην τροποποίηση του σχεδίου. Επισημαίνεται ότι για την απόφαση αυτή το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενημερώθηκε, αλλά ούτε και κλήθηκε προς συζήτηση στην όλη διαδικασία τροποποίησης του σχεδίου. 
Περαιτέρω, τονίζεται, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έλαβε ποτέ οποιοδήποτε προσχέδιο του προτεινόμενου σχεδίου διαχείρισης για σχολιασμό. «Οι ενέργειές σας αυτές κάθε άλλο παρά προάγουν την ομαλή συνεργασία μεταξύ των δύο υπουργείων. Επιπλέον, εγείρονται ερωτήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων αναφορικά με τους λόγους που σας ώθησαν ώστε να προβείτε σ' αυτή την ενέργεια, καθώς και τους λόγους για τους οποίους αγνοήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν ενημερώθηκε τόσο για τους λόγους που κατά την κρίση σας έχρηζε τροποποίησης το Σχέδιο, όσο και για τις τροποποιήσεις που κατά την κρίση σας έπρεπε να γίνουν», αναφέρει στην επιστολή που φέρει την υπογραφή του Κώστα Κοτσιάπασιη για αν. γενικό διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών. 
Παράλληλα, κάνει αναφορά ότι αρμόδιος υπουργός για τα οικιακά και παρομοίου τύπου απόβλητα είναι με βάση το νόμο ο υπουργός Εσωτερικών και «συνεπώς η ενέργειά σας αυτή δύναται να είναι και εκτός των πλαισίων που καθορίζει ο νόμος».

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί το Τμήμα Περιβάλλοντος να αναθεωρήσει τις αποφάσεις για την τροποποίηση του εγκριμένου σχεδίου διαχείρισης που ετοιμάστηκε το 2012 και να καλέσει σε συνεδρία το Υπουργείο Εσωτερικών για συζήτηση του θέματος. Στη συνεδρία, το Υπουργείο Εσωτερικών εισηγείται να κληθούν και άλλες υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων.

Ερωτήματα για το ΧΥΤΑ Λευκωσίας 
Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί το Τμήμα Περιβάλλοντος να δώσει πειστικές απαντήσεις με σαφή και αναλυτική τεκμηρίωση, ώστε να διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η ορθότητα των αποφάσεων και ότι αυτές θα είναι προς όφελος του πολίτη. Τα ερωτήματα εγείρονται κυρίως για το θέμα της κατασκευής ΧΥΤΑ στην επαρχία Λευκωσίας και όχι κάποιας μονάδας επεξεργασίας τύπου ΟΕΔΑ.

Σε σχέση με το ΧΥΤΑ, το ΥΠΕΣ ζητά να μάθει τον εκτιμώμενο όγκο αποβλήτων που θα οδηγούνται εκεί και πώς υπολογίζεται σε σχέση με τον παραγόμενο όγκο αποβλήτων. Επίσης, διερωτάται πώς διασφαλίζεται ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι των οδηγιών αναφορικά με την ανακύκλωση 50% των ανακυκλώσιμων μέχρι το 2020 και την εκτροπή από ταφή των βιοαποδομήσιων που προβλέπεται ταφή μόνο του 35% των ποσοτήτων του 1995 μέχρι το 2016. Επιπλέον, καταγράφονται και μια σειρά από ερωτήματα σε σχέση με την επαρχία Πάφου, στη βάση πληροφοριών που έχει το υπουργείο Εσωτερικών ότι η θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι τα απόβλητα να μεταφέρονται στη μονάδα ΟΕΔΑ επαρχίας Λεμεσού στο Πεντάκωμο. Για το θέμα αυτό διερωτάται κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί η μονάδα της Λεμεσού στις πρόσθετες ποσότητες που θα προκύψουν και κατά πόσο έχουν υπολογιστεί το κόστος μεταφοράς των αποβλήτων στο Πεντάκωμο σε σχέση με το κόστος επεξεργασίας στην επαρχία Πάφου.

Γράφει: Άγγελος Νικολάου - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/240533#sthash.BNLsteBj.dpuf

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο