fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Υγειονομική Ταφή Βιοαποικοδομήσιμου Οργανικού Κλάσματος (ΒΑ)

Απάντηση ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.250, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Υγειονομική Ταφή Βιοαποικοδομήσιμου Οργανικού Κλάσματος (ΒΑ)

Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομ. 08/12/2015, σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και σημειώνω τα ακόλουθα:

1.      Η Ευρωπαϊκή Οδηγία περί υγειονομικής ταφής 1999/31/ΕΚ έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 562/2003, 618/2007 και 147/2014. Σύμφωνα με αυτούς, το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αποβλήτων που προορίζεται για υγειονομική ταφή, πρέπει να μειωθεί μέχρι τις 15/07/2016 στο 35% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή τον τελευταίο προ του 1995 χρόνο, για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.  Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο άρθρο 5 της Οδηγίας αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη τα οποία το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostatπραγματοποίησαν διάθεση άνω του 80% των αστικών τους αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, μπορούν να αναβάλουν την επίτευξη των στόχων για περίοδο τεσσάρων ετών το πολύ, δηλαδή μέχρι το 2020.

2.      Αναφορικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί για τις ποσότητες του βιοαποικοδομήσιμων Αποβλήτων που έχουν ταφεί σε σχέση και με τις ποσότητες του 1995, στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πίνακας 1:  Ποσοτικά δεδομένα δημοτικών αποβλήτων για τα έτη 1995, 2010, 2012,   2013, 2014

  1995 2010 2012 2013 2013

Παραγόμενη ποσότητα δημοτικών αποβλήτων σε

X1000 τόνους (ανά κεφαλή ετήσια

παραγωγή)

387

(590 kg/κατ.)

577,4

(698kg/κατ.)

578,7

(670 kg/κατ.)

542

(629 kg/κατ.)

533.88*

(698 kg/κατ.) εκτίμηση

Ταφή 387 489,97 451,28 422,82

397.85*

εκτίμηση

ΒΑ (οργανικά,

ξύλο, χαρτί)

271,29 398 394 366,86

Δεν είναι

διαθέσιμο ακόμη.

Ταφή BA 271,29 332,89 295,01 273,62

Δεν είναι

διαθέσιμο ακόμη.

% έναντι του 1995 που επιτρέπεται

βάσει της Οδηγίας

  75% το οποίο αντιστοιχεί σε 203.000 τόνους.   50% το οποίο αντιστοιχεί σε 136.000 τόνους.  

% υλικού που έχει ταφεί έναντι του

στόχου

70,1% 163% 65,4% 201%  

3.      Αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληψθεί μέχρι τώρα σημειώνονται τα εξής:

          Έχει επιτευχθεί:

                   α)      Η εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων κλαδεμάτων από τις χωματερές, ιδιαίτερα στην επαρχία Λευκωσίας, μετά από σχετική απαγόρευση αποδοχής στο σκυβαλότοπο Κοτσιάτη, και διάθεση τους σε μονάδες κομποστοποίησης,

                   β)      επεξεργασία Βιοαποικοδομήσιμων Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Κόσιης (μέσω μηχανικής διαλογής του χαρτιού και κομποστοποίησης/σταθεροποίησης του υπολείμματος από το μεικτό) και

                   γ)      χωριστή συλλογή ρεύματος χαρτιού μέσω συλλογικού συστήματος των συσκευασιών.

4.      Αναφορικά με περαιτέρω μέτρα που θα ακολουθήσουν, αυτά καθορίζονται στο ΣΔΔΑ που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5/11/2015 και αφορούν κυρίως τα πιο κάτω:

          α)      Δημιουργία ΟΕΔΑ Λεμεσού

Αναμένεται η λειτουργία της μονάδας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. Η μονάδα θα επεξεργάζεται μεικτό δημοτικό απόβλητο.  Μετά τη διαλογή το οργανικό υπόλειμμα θα μετατρέπεται σε καύσιμο υλικό τύπου SRF.

                   β)      Μέγιστη αξιοποίηση της δυναμικότητας της ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου

Βρίσκονται σε διαδικασία προσπάθειες για εκτροπή 80.000 περίπου τόνων αποβλήτων από τον Κοτσιάτη στην ΟΕΔΑ Κόσιης, όπου μετά το διαχωρισμό το οργανικό κλάσμα θα τυγχάνει επεξεργασίας.

                   γ)      Εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης χωριστής συλλογής από το Τμήμα Περιβάλλοντος και τις Τοπικές Αρχές 

                   Τα προγράμματα αυτά σκοπό έχουν να βοηθήσουν τις τοπικές Αρχές να εντάξουν συστήματα διαλογής στην πηγή είτε παρέχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό/υποδομή στην Τοπική Αρχή είτε εφαρμόζοντας στα διοικητικά τους όρια το σύστημα πληρώνω όσο πετώ.  Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εξασφαλίσει μέσω του Ταμείου Συνοχής ποσό πέραν των 20 εκατομ. για την περίοδο 2014-2020.  Ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σχετικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου, γυαλιού και οργανικού από τουριστικές αναπτύξεις και συναφείς χώρους μαζικής παραγωγής αποβλήτων του παραλιακού μετώπου των Δήμων Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Λάρνακας.

          δ)      Επεξεργασία μεικτών δημοτικών Επαρχίας Πάφου

Προβλέπεται αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Πάφου σε μονάδα επεξεργασίας- εκτιμώμενος χρόνος για ολοκλήρωση του έργου το 2019.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΣΘ/ΑΜ/Ap-23.06.010.05.250(2)


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουλίου 14, 2020
seaweed

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο Γεροσκήπου ερχόταν τακτικά στην…
Φεβρουαρίου 08, 2014

Σχεδιασμοί για διαχείριση των απορριμμάτων από τα ξενοδοχεία της Πάφου

Πάφος: Η επαρχιακή επιτροπή Πάφου του ΠΑΣΥΞΕ μέσα στα πλαίσια της απόφασης για διαχείριση των απορριμμάτων από τις ξενοδοχειακές μονάδες για σκοπούς παραγωγής ενέργειας, είχε συνάντηση με ομάδα ειδικών επιστημόνων. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα…
Μαΐου 02, 2013

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |Βρυξέλλες, 3.12.2008COM(2008) 811 τελικόΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση{SEC(2008) 2936}ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση1.…

TED talk - Food waste

Μαρ 29, 2013 1251
Οι Δυτικές κοινωνίες πετούν το ήμισυ σχεδόν των τροφών τους όχι διότι δεν είναι…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...