FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Υποχρεώσεις παραγωγών επικινδύνων αποβλήτων Μελάνια και τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμος (Ν.215(Ι)/2002)

[Ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος 08/2011]

Υποχρεώσεις παραγωγών επικινδύνων αποβλήτων Μελάνια και τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείσθε ότι σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο (Ν.215(Ι)/2002) η διαχείριση των μελανιών και τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις προκειμένου να προληφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος προς τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Τα εν λόγω απόβλητα κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 (Κ.Δ.Π. 157/2003) και ανταποκρίνονται στους κωδικούς 080312, 080317 και 160215 ανάλογα.

2. Σε ότι αφορά ειδικά τους παραγώγους των εν λόγω αποβλήτων και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο σχετικά είναι τα άρθρα 6, 10, 23 και 24 του Νόμου.

3. Ως παραγωγοί αποβλήτων μελανιών και τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, θα πρέπει να συμβληθείτε με αδειοδημένους συλλέκτες/μεταφορείς για την συλλογή των υπό αναφορά αποβλήτων που παράγετε στους χώρους εργασίας σας (άρθρο 10), να φυλάγετε αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες του συλλέκτη και πάντα με τρόπο ώστε να μην δημιουργείται οχληρία ή κίνδυνος σε άνθρωπο ή το περιβάλλον (άρθρο 6), να προμηθευτείτε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και να τηρείτε το σχετικό Μητρώο (άρθρο 22), να ζητάτε να υπογράφετε το Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης που θα τηρεί ο συλλέκτης (άρθρο 23) και να διαβιβάζετε στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τις σχετικές πληροφορίες κάθε Φεβρουάριο (άρθρο 22 και 23).

5. Σημειώνεται ότι, όσα αναφέρονται πιο πάνω ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται και για τυχόν γραφεία/υποκαταστήματα κλπ που διατηρείτε σε χώρους άλλους πέραν των κεντρικών σας γραφείων και τα οποία θα πρέπει να τύχουν της κατάλληλης ενημέρωσης από εσάς.

6. Για ότι αφορά το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», αυτό επιβαρύνει τον κάτοχο του αποβλήτου, δηλαδή την εταιρεία σας, ή/και τον παραγωγό του προϊόντος που στην περίπτωση αυτή είναι ο προμηθευτής σας. Αν δεν έχετε ήδη διευθετήσει με τον προμηθευτή σας το θέμα της διαχείρισης των προϊόντων όταν αυτά καταστούν απόβλητα τότε το κόστος θα επιβαρύνει την εταιρεία σας, ως κάτοχο. Ανεξάρτητα όμως του ποιος επιβαρύνεται το κόστος διαχείρισης, ως ο πρώτος κάτοχος του αποβλήτου υποχρεούστε να διασφαλίζετε ότι αυτό παραλαμβάνεται από αδειοδοτημένο διαχειριστή. Ως εκ τούτου προτρέπεστε να μην παραδίδετε το απόβλητο στον προμηθευτή παρά μόνο αν είναι αδειοδοτημένος για το σκοπό αυτό.

7. Η μη τήρηση των διατάξεων του Νόμου Αρ. 215(Ι)/2002, της δευτερογενής νομοθεσίας και των εκάστοτε τροποποιήσεων του αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται είτε με εξώδικη ρύθμιση είτε με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 34,000 ευρώ ή και τις δύο ποινές σύμφωνα το άρθρο 41 του Νόμου.

8. Ενόψει των πιο πάνω, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε μέχρι τέλος Αυγούστου, τον τρόπο διαχείρισης των υπό αναφορά αποβλήτων που παράγετε, τον αδειοδοτημένο συλλέκτη/μεταφορέα με τον οποίο έχετε συμβληθεί και την αδειοδοτημένη εγκατάσταση στην οποία καταλήγουν τα απόβλητα για τελική επεξεργασία.

9. Επί τη ευκαιρία, παρακαλείσθε όπως, στην ίδια επιστολή, μας πληροφορήσετε και για τυχόν άλλα απόβλητα που παράγετε στους χώρους εργασίας σας που πιθανόν να κατατάσσονται στα επικίνδυνα και τον τρόπο διαχείρισης τους.

10. Οι αδειοδοτημένοι διαχειριστές βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στη διαδρομή www.moa.gov.cy → Τμήμα Περιβάλλοντος → τομέας κλιματικών αλλαγών και απόβλητων → απόβλητα → συμπληρωματικές πληροφορίες

Κατάλογος αδειοδοτημένων εταιρειών για την ανακύκλωση μελανοδοχείων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο