FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Επικίνδυνα Απόβλητα το 2009

Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.57):

Επικίνδυνα Απόβλητα. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων περιλαμβανομένων και των επικίνδυνων, και να συνταχθεί σχέδιο διαχείρισής τους.

Το 2007 ετοιμάστηκε μελέτη για το σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Κύπρο για τα είδη για τα οποία οι καταγραμμένες ποσότητες είναι μικρές για να ελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα. Η Τεχνική Επιτροπή η οποία ορίστηκε από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, υπέβαλε, τον Αύγουστο του 2009, δύο προτάσεις για την προώθηση της κατασκευής και λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων, οι οποίες προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών.

Η Υπουργική Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερ. 7.4.2010, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδιαφέρον που εξέφρασε πρόσφατα ο ιδιωτικός τομέας για εμπλοκή του σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, αποφάσισε όπως δοθεί εξάμηνη παράταση κατά την οποία το Τμήμα Περιβάλλοντος να εξετάσει τις προτάσεις του ιδιωτικού τομέα, να ανανεώσει τα στοιχεία σχετικά με την τάση παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και να υποβάλει εισήγηση στην Υπουργική Επιτροπή, η οποία θα λάβει απόφαση εντός δύο μηνών. Βάσει της πιο πάνω απόφασης, εντός του Ιουνίου 2010 ανατέθηκε, μετά από διαδικασία προσφορών, σε ιδιωτική εταιρεία, η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων στην Κύπρο.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και η έκθεση υποβλήθηκε στο Τμήμα τον Οκτώβριο του 2010.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο