Μενού...

smartslider3[2]

Όροι σχετικοί με τους υδρογονάνθρακες

Drilling fluid - Wikipedia
In geotechnical engineeringdrilling fluid is used to aid the drilling ofboreholes into the earth. Often used while drilling oil and natural gas wells and on exploration drilling rigs, drilling fluids are also used for much simpler boreholes, such as water wells. Liquid drilling fluid is often called drilling mud. The three main categories of drilling fluids are water-based muds (which can be dispersed and non-dispersed), non-aqueous muds, usually called oil-based mud, and gaseous drilling fluid, in which a wide range of gases can be used.

The main functions of drilling fluids include providing hydrostatic pressure to prevent formation fluids from entering into the well bore, keeping the drill bitcool and clean during drilling, carrying out drill cuttings, and suspending the drill cuttings while drilling is paused and when the drilling assembly is brought in and out of the hole. The drilling fluid used for a particular job is selected to avoid formation damage and to limit corrosion.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουνίου 07, 2020
Πολιτισμός TheopemptouInfo

Νομοσχέδιο για το καθεστώς του καλλιτέχνη

Το προσχέδιο αυτό είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 15/06/2020ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Νομοσχεδίου με τίτλο «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)» ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο.…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...