Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.759, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το πρόγραμμα μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σημειώνεται αριθμός υπερβάσεων του οκτάωρου στόχου για το όζον. Επίσης, έχουν σημειωθεί υπερβάσεις τόσο της ετήσιας όσο και της εικοσιτετράωρης οριακής τιμής για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ανησυχεί για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τις υπερβάσεις στο όζον και στα αιωρούμενα σωματίδια.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.759, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με Αρ. Ερ. 23.06.010.01.759 και ημερομηνία 26.4.2012 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας παραθέτω τα πιο κάτω:

1.     Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/50/ΕΚ, κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούται να διεξάγει μετρήσεις ποιότητας αέρα στην επικράτεια του και να ενημερώνει τον πληθυσμό για τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει συνεχείς μετρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο με τη βοήθεια σταθμών εξοπλισμένων με αυτόματα όργανα σε διάφορα σημεία της Κύπρου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δημοσιεύονται επιγραμμικά (on-line), στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα του Τμήματος www.airquality.gov.cy.                                        

2.     Όσον αφορά το τροποσφαιρικό Όζον, που γίνεται αναφορά στην ερώτηση σας, δεν υπάρχει οριακή τιμή αλλά τιμή στόχος (120 μg/m3 μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8ώρου) καθώς και όρια προειδοποίησης και συναγερμού (180 μg/m3 και 240 μg/m3 μέσος όρος 1 ώρας αντίστοιχα).

3.     Για τα Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ10) υπάρχουν οριακές τιμές που αναφέρονται στη μέση τιμή του 24ώρου (μικρότερη των 50μg/m3) και μέση τιμή του έτους (μικρότερη των 40μg/m3). Για την οριακή τιμή του 24ώρου επιτρέπονται 35 υπερβάσεις τον χρόνο.

4.     Σύμφωνα με τις μετρήσεις που διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας παρατηρούνται υπερβάσεις της τιμής στόχου για το όζον καθώς και των δύο οριακών τιμών για τα Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ10).

5.     Οι πιο πάνω υπερβάσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό, στη διασυνοριακή ρύπανση και μεταφορά σκόνης από ερήμους και/ή στις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο (ξηρό κλίμα, ψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, κ.λπ.).

6.     Για το λόγο αυτό, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εγκατέστησε πρόσφατα 4 μικρούς σταθμούς Όζοντος, Οξειδίων του Αζώτου και ΑΣ10 σε καίρια σημεία στην Κύπρο (Τρόοδος, Κάβο Γκρέκο, Ίνια, Σταυροβούνι) για μελέτη της δημιουργίας του όζοντος και της διασυνοριακής μεταφοράς της σκόνης.

7.     Όσον αφορά τα θέματα των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων από τις υπερβάσεις των συγκεντρώσεων του Όζοντος και των Αιωρούμενων Σωματιδίων, σας πληροφορούμε ότι την αρμοδιότητα αυτή έχει το Υπουργείο Υγείας. Γι’ αυτό και η επιστολή αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας για απάντηση.»

 

ΜΚ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.759