Γενικές πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα


Νομοθεσίες
:
Ευρωπαική και Κυπριακή Νομοθεσία και πληροφορίες

Εκθέσεις:
Ο Ευρωπαικός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει στη θεματολογία του την ποιότητα του αέρα και κάθε χρόνο εκδίκδει έκθεση με τίτλο "Air quality in Europe"

Στην Κύπρο
Η αρμόδια Υπηρεσία για την ποιότητα του αέρα στην Κύπρο είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας