Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.281, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της Έγκωμης, πίσω από τις οδούς Πίνδου και Τεμπών, λειτουργεί το εργοστάσιο ηλιακών θερμοσιφώνων “Vesta” κατά τρόπο που προκαλούνται σοβαρά προβλήματα οχληρίας για τους κατοίκους της περιοχής. Σημειώνεται ότι αρκετοί από τους κατοίκους έχουν αναπνευστικά προβλήματα ή ταλαιπωρούνται από χρόνιες σοβαρές ασθένειες. Στο εργοστάσιο γίνονται εργασίες που παράγουν αναθυμιάσεις και έντονες άσχημες μυρωδιές. Μάλιστα, όπως έχω διαπιστώσει, το εργοστάσιο εργάζεται και τα σαββατοκύριακα, προκαλώντας επιπλέον οχληρία λόγω ηχορρύπανσης. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των  Αντιπροσώπων αν ελέγχονται και, εάν ναι, κατά ποιο τρόπο οι δραστηριότητες της συγκεκριμένης βιομηχανίας και ιδιαίτερα αυτές που παράγουν αέριους ρύπους και μυρωδιές.»

Απάντηση ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2012 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.281, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. ερ. 23.06.010.01.281 και ημερ. 28.11.2011 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας παραθέτω τα πιο κάτω:

1.     Αρμόδιος Επιθεωρητής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επιθεώρησε το υποστατικό της εταιρείας VESTA (ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ) ΛΤΔ στις 25.2.2011 και διαπίστωσε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας. Κατά την επιθεώρηση ο εργοδότης ενημέρωσε τον Επιθεωρητή ότι η παραγωγή των πλαισίων των ηλιακών συσσωρευτών γίνεται πλέον με προβαμμένα φύλλα χαλκού και ότι είχε τερματίσει τη λειτουργία της διεργασίας βαφής.

2.     Στις 26.9.2011 κάτοικος στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται ο εν λόγω εργοδότης, κατάγγειλε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ότι το προηγούμενο Σάββατο εκτελούνταν εργασίες βαφής στο υποστατικό και έθεταν τους περίοικους σε κίνδυνο βλάβης της υγείας τους από τις αναθυμιάσεις που διέφευγαν από το υποστατικό. Στις 27.9.2011, αρμόδιος Επιθεωρητής Εργασίας επισκέφθηκε το υποστατικό και παρατήρησε την ύπαρξη βαμμένων πλαισίων ηλιακών συσσωρευτών. Την ίδια ημέρα ο Επιθεωρητής εξέδωσε και επέδωσε στον εργοδότη Ειδοποίηση Απαγόρευσης με την οποία απαγορευόταν το βάψιμο στο συγκεκριμένο υποστατικό στην Έγκωμη μέχρι να ληφθούν τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία τόσο των εργοδοτουμένων όσο και άλλων προσώπων που πιθανό να επηρεάζονταν. Η παραπονούμενη ενημερώθηκε προφορικά για τις ενέργειες του Επιθεωρητή.

        Στις 4.10.2011 ο Επιθεωρητής έλαβε τηλεφωνικά παράπονο από κάτοικο της περιοχής ότι μύριζε έντονα βαφές και ότι εκτελούνταν βαφές στο υποστατικό, φοβούμενος για την υγεία των περιοίκων. Ο Επιθεωρητής μετέβη αμέσως στο υποστατικό όπου δεν διαπίστωσε την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών βαφής. Σε συνάντηση που είχε με εκπρόσωπο του εργοδότη τόνισε ακόμα μια φορά ότι η μη συμμόρφωση με την επιδοθείσα Ειδοποίηση Απαγόρευσης συνιστά ποινικό αδίκημα.

        Στις 8.11.2011 ο προϊστάμενος του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας (ΕΓΕΕ) Λευκωσίας μαζί με τον αρμόδιο Επιθεωρητή παρευρέθηκαν σε σύσκεψη στο υποστατικό του εργοδότη με θέμα τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την άρση της Ειδοποίησης Απαγόρευσης. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν εκπρόσωποι του εργοδότη και οι σύμβουλοί του.

        Ακολούθως, στις 14.11.2011 λήφθηκε επιστολή του εργοδότη που ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αυτός συμμορφώθηκε με την Ειδοποίηση Απαγόρευσης και ότι από τώρα και στο εξής θα απέφευγε να εκτελεί εργασίες βαφής στον συγκεκριμένο χώρο. Την ίδια μέρα διενεργήθηκε νέα επιθεώρηση από αρμόδιο Επιθεωρητή για παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την Ειδοποίηση Απαγόρευσης.

        Κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας απάντησε γραπτώς σε δύο επιστολές παραπονούμενων πολιτών σχετικά με τις ενέργειές του για το εν λόγω υποστατικό.

        Τέλος, ο εργοδότης ενημερώθηκε γραπτώς ότι, σε περίπτωση που σκοπεύει να λειτουργεί διεργασία βαφής, σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 μέχρι 2009, που εφαρμόζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, πρέπει να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για τη διεργασία αυτή.

3.     Έχω ήδη δώσει οδηγίες προς το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας όπως συνεχίσει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του υπό αναφορά υποστατικού με τις πρόνοιες των προαναφερθεισών νομοθεσιών.»

ΣΘ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.281