Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.757, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό πλαίσιο που διέπει το ανεξέλεγκτο άναμμα ξύλων και άλλων αντικειμένων μέσα σε δημοτικές περιοχές. Εάν απαγορεύεται η καύση ξύλων και άλλων αντικειμένων, γιατί δεν απαγορεύεται η συσσώρευση ξύλων και άλλων αντικειμένων από διάφορα πρόσωπα και το άναμμά τους κατά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου; Γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δε λαμβάνουν σχεδόν κανένα μέτρο για τον τερματισμό αυτών των ανεξέλεγκτων πράξεων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα των πόλεων, αλλά γίνονται και αφορμή για έκτροπα και βάρβαρες πράξεις;»

 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.757, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. φακ. 23.06.010.01.757, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

  1. 2.Το άρθρο 3(1)(α) του Νόμου Ν. 19(Ι)/1992 για καταπολέμηση της ρύπανσης στους δημόσιους δρόμους προνοεί ότι «κάθε πρόσωπο που εναποθέτει, ρίπτει ή αφήνει ή ανέχεται ή επιτρέπει να εναποτίθενται, ρίπτονται ή αφήνονται σε δημόσιο δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο οποιεσδήποτε ακαθαρσίες, απορρίμματα, ρυπαρότητες, πέτρες, ξύλα, χαρτιά, φλούδες ή άλλα υπόλοιπα φρούτων, κενές φιάλες, κουτιά ή οποιαδήποτε άλλα άχρηστα αντικείμενα ή ουσίες, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 1.800 ευρώ»
  2. 3.Περαιτέρω, ο υπό αναφορά Νόμος προνοεί ότι αντί της ποινικής δίωξης για την προαναφερόμενη παράβαση, είναι δυνατή και η εξώδικη ρύθμιση με την πληρωμή προστίμου ύψους 86 ευρώ.
  3. 4.Όσον αφορά το μάζεμα ξύλων ή άλλων αντικειμένων και το άναμμα τους κατά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, τούτο γίνεται αποκλειστικά και μόνο για αναβίωση του εθίμου του ανάμματος της λαμπρατζιάς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια, Εκκλησιαστικές Επιτροπές, Σχολικές Εφορίες κλπ, αναλαμβάνουν κοινή δράση, ούτως ώστε ενεργώντας συλλογικά να διατηρήσουν από τη μια τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και από την άλλη να διασφαλίσουν την ασφάλεια και γαλήνη των πολιτών. Πέραν τούτου, τα Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προεπιλεγούν τους χώρους όπου θα γίνει το άναμμα της λαμπρατζιάς, καθώς επίσης και το μέγεθος/όγκος της.
  4. 5.Να σημειωθεί ότι ορίζονται συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν την ευθύνη/έλεγχο της λαμπρατζιάς, τα στοιχεία των οποίων δίδονται στην Αστυνομία και τα Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια, τα οποία έχουν σε ετοιμότητα εκσκαφείς και φορτηγά για απομάκρυνση ξύλων που μαζεύονται για το σκοπό αυτό, είτε σε χώρους που δεν καθορίστηκαν, είτε είναι τόσο πολλά που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών ή περιουσιών.
  5. 6.Περαιτέρω αναφέρεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλείται και ανταποκρίνεται για την κατάσβεση σε σωρούς από ξύλα ή άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια, ιδιαίτερα της Μεγάλης Εβδομάδας, όμως δεν έχει καμιά αρμοδιότητα για τη λήψη μέτρων σε τέτοιες περιπτώσεις.
  6. 7.Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του με αρ. φακ. 11.17.20 ημερ. 19.7.2012, αναφέρει ότι οι καύσεις οποιωνδήποτε αντικειμένων, εντός οποιωνδήποτε δημοτικών ορίων, συνιστούν αδίκημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 124(1Α), του περί Δήμων Νόμου, για το οποίο προβλέπεται χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €860 ή ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και οι δύο ποινές μαζί. Εντούτοις, η συσσώρευση ξύλων και άλλων αντικειμένων από μόνη της, δεν αποτελεί αδίκημα που θα μπορούσε να διωχθεί, εκτός και αν συνδέεται με αδικήματα όπως εκείνα της κλοπής ή της οχληρίας.»

 

ΑΛ/ΜΜ/Ap-23.06.010.01.757(2)