Το καλοκαίρι του 2014 η μονάδα ερευνών του Compassion in World Farming έκανε μια έρευνα για τις συνθηκες που επικρατούν σε φάρμες κουνελιών. Η έρευνα κάλυψε και την Κύπρο.  Η ανακοίνωση που έχουν εκδώσει ειναι αυτή:

ΚΟΥΝΕΛΙΑ: ΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΖΩΑ
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες γνωρίζουν τα κουνέλια ως κατοικίδια και είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ότι εκατομμύρια από αυτά τα ζώα ζουν σε άθλιες συνθήκες στην ΕΕ και εκτρέφονται σχεδόν αποκλειστικά σε κλουβιά.
Η διεθνής ΜΚΟ Compassion in World Farming (CIWF) διεξήγαγε έρευνα για την εκτροφή 330 εκατομμυρίων κουνελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επισκέφτηκε 16 εκτροφεία σε πέντε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, αποκαλύπτοντας τις φρικτές συνθήκες που επικρατούν στις μονάδες όπου τα ζώα εκτρέφονται σε μικρά, συρμάτινα κλουβιά.

Εκτροφή κουνελιών στην Κύπρο:

Τα κουνέλια στα εκτροφεία περνούν όλη τη μίζερη ζωή τους σε κλωβοστοιχίες: γεννιούνται σε κλουβιά και παραμένουν εγκλωβισμένα μέχρι τη σφαγή τους, περίπου 70-80 ημέρες αργότερα. Τα θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής γονιμοποιούνται τεχνητά και συχνά κρατούνται σε απομόνωση έως και δύο χρόνια.

Οι συνθήκες στις κλωβοστοιχίες είναι άθλιες, τα ζώα αδυνατούν να εκφράσουν τη φυσική τους συμπεριφορά και υποφέρουν. Ζητάμε να θεσπιστούν νομοθετικές ρυθμίσεις για τα συγκεκριμένα ζώα για να υπάρξει κάποια σημαντική βελτίωση στις συνθήκες εκτροφής τους.

Στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τσεχία παρατηρήθηκαν παρόμοιες συνθήκες ή και χειρότερες σε σχέση με προηγούμενη έρευνα στη Γαλλία και Ισπανία πριν από δύο χρόνια. Σημαντικά ποσά δαπανώνται για φάρμακα και αντιβιοτικά κάθε χρόνο καθώς η εντατική εκτροφή αποτελεί γόνιμο έδαφος για μολύνσεις και ασθένειες. Στην πρόσφατη έρευνα εντοπίστηκαν ζώα που κείτονταν νεκρά σε διάφορους χώρους των εκτροφείων και διαπιστώθηκαν υψηλά επίπεδα αμμωνίας λόγω των αποβλήτων και της έλλειψης αερισμού. Οι χώροι ήταν βρώμικοι σε όλες τις μονάδες, πολλά ζώα ήταν άρρωστα και τραυματισμένα και τα κλουβιά περιόριζαν τρομερά οποιαδήποτε κίνηση.

Δυστυχώς, οι έρευνες αποκαλύπτουν την πλήρη αδιαφορία για την προστασία των ζώων και τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 3 της Οδηγίας 98/58 της ΕΕ. Η ΕΕ έχει απαγορεύσει τη χρήση συμβατικών κλωβοστοιχιών για τις όρνιθες. Είναι καιρός να καταργηθεί η εκτροφή κουνελιών σε κλουβιά.

Καλούμε την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει η βάναυση εκτροφή κουνελιών σε κλουβιά. Υπογράψτε το αίτημα.
http://action.ciwf.org.uk/ea-action/action?ea.client.id=119&ea.campaign.id=32239&ea.tracking.id=2d57aea1

Για περισσότερες πληροφορίες:  Όλγα Κήκου  6972004963


Στην έκθεση τους αναφέρουν για την Κύπρο:
The farm was very dark and dank – a typical factory farm. I was surprised to learn that some of the breeding does here started life in the UK and were then flown here to these pitiful conditions. It was wall-to-wall wire – barren cages that offered the tiniest of spaces for rabbits to shuffle position. No normal behaviour was allowed but then that's what a factory farmer seeks from a barren cage system.