image012Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες: Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Χρίστος Ορφανίδης Ελένη Σταύρου

Μη μέλη της επιτροπής: Σάβια Ορφανίδου Λίνος Παπαγιάννης Ευανθία Σάββα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δεκαεπτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 20 Νοεμβρίου 2019 και 14 Οκτωβρίου 2020.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας Ζώων, εκπρόσωποι του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της ΠΑΣΥΔΥ, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων (CSPCA), του συνδέσμου «Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου», του Παγκύπριου Σωματείου Καταστηματαρχών Κατοικίδιων Ζώων, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, του σωματείου «D.O.G. Rescue Cyprus» (Dali Organised Group), του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου, του Συνδέσμου Προστασίας Ζώων και Πουλιών και του Κινήματος Ενωμένων 2 Κυπρίων Κυνηγών. Ο Κυνολογικός Όμιλος Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Νίκος Κέττηρος και κ. Μιχάλης Γιωργάλλας. Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ενδυνάμωση του μηχανισμού παρακολούθησης θεμάτων προστασίας και ευημερίας των ζώων με προώθηση σχετικών δράσεων και πολιτικών και με την αύξηση των χρηματικών ποινών σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά να κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπει τα ακόλουθα:

 1. Αποσαφήνιση όρων και προνοιών του βασικού νόμου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.
 2. Ενίσχυση των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας Ζώων ως προς τη σύνθεσή τους με ευρύτερη εκπροσώπηση σε αυτές των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων και διεύρυνση των εξουσιών τους.
 3. Ενίσχυση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής των Ζώων κυρίως σε ό,τι αφορά την ευρύτερη εκπροσώπηση σε αυτήν υπηρεσιών και φορέων, καθώς και τη συμμετοχή σε αυτήν του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και διεύρυνση των εξουσιών της.
 4. Αύξηση των χρηματικών ποινών που δύναται να επιβάλουν τα δικαστήρια παράλληλα με τη δυνατότητα επιβολής ποινής φυλάκισης σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας.
 5. Εισαγωγή διατάξεων οι οποίες συνάδουν με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ευημερία των ζώων και αποσκοπούν:
  α. στην απαγόρευση της μόνιμης πρόσδεσης σκύλου εκτός από συγκεκριμένες/ειδικές περιπτώσεις,
  β. στην απαγόρευση της κράτησης, απομόνωσης ή περιορισμού σκύλων ή γάτων σε ταράτσες/μπαλκόνια/βεράντες και
  γ. στην απαγόρευση κράτησης θαλάσσιων θηλαστικών με αυξημένο δείκτη νοημοσύνης σε συνθήκες αιχμαλωσίας, αφού αυτά δεν ευημερούν σε τεχνητές συνθήκες.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή εκφράστηκαν τόσο από εκπροσώπους κυβερνητικών τμημάτων όσο και από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων σωρεία ενστάσεων και διαφωνιών επί των επιμέρους προνοιών του υπό εξέταση νομοσχεδίου και προς τον σκοπό αυτό κατατέθηκαν σχετικά υπομνήματα, στα οποία καταγράφονται αναλυτικά οι θέσεις/εισηγήσεις των φορέων αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων όπως συγκαλέσει σχετική συνάντηση με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου να υπάρξει καταγραφή όλων των εισηγήσεων από πλευράς εθελοντικών οργανώσεων και, ει δυνατόν, να γίνει συγκερασμός των απόψεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου.

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, υλοποιώντας τα πιο πάνω, συγκάλεσε σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και, αφού κατέγραψε τις εισηγήσεις τους, απέστειλε σχετικό σημείωμα με αυτές στην επιτροπή, το οποίο τέθηκε ενώπιόν της σε μεταγενέστερη συνεδρία της.

Στην εν λόγω συνεδρία η επιτροπή ενημερώθηκε πως οι διαφωνίες εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων επί των προνοιών του νομοσχεδίου εξακολουθούσαν να υφίστανται. Σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής, στην οποία παρευρέθηκε και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η επιτροπή ενημερώθηκε από τον ίδιο ότι το υπουργείο του θα επανεξετάσει τα σχόλια και τις εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να καταβληθεί εκ νέου κάθε προσπάθεια συγκερασμού κατά το δυνατόν των διαφορετικών απόψεων.

Στη βάση των πιο πάνω δηλώσεων το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επανεξέτασε τις θέσεις των εμπλεκομένων και προέβη σε αναθεώρηση του κειμένου του νομοσχεδίου, το οποίο έθεσε ενώπιον της επιτροπής σε αντικατάσταση του αρχικώς κατατεθέντος με επιστολή του, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2020, για συνέχιση και ολοκλήρωση της συζήτησης. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι η αντικατάσταση του νομοσχεδίου έγινε κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι κυριότερες πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο και διαφοροποιούνται σε σχέση με το αρχικώς κατατεθέν νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

 1. Διαγραφή των όρων «Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός» και «Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο» και των ορισμών αυτών.
 2. Αντικατάσταση της προτεινόμενης επιφύλαξης αμέσως μετά την παράγραφο (στ) του άρθρου 5 του βασικού νόμου με νέα επιφύλαξη, σύμφωνα με την οποία η απελευθέρωση ή εγκατάλειψη ζώου του οποίου η επιβίωση εξαρτάται από την ανθρώπινη φροντίδα με σκοπό την απαλλαγή από αυτό δεν επηρεάζει τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.
 3. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ζώο περιέρχεται στον έλεγχο της αρμόδιας αρχής ή των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας Ζώων και πιθανόν να φέρει σύστημα ατομικής αναγνώρισης/σήμανσης, καταβάλλεται προσπάθεια για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη.
 4. Τροποποίηση της πρόνοιας για τον ορισμό και τις εξουσίες των επαρχιακών επιτροπών, ώστε οι εξουσίες της επιτροπής αυτής να εκτείνονται εντός των ορίων ευθύνης του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου αντί εντός των διοικητικών τους ορίων, όπως προβλέπονταν στο αρχικό νομοσχέδιο.
 5. Τροποποίηση των προνοιών που αφορούν τα μέλη που απαρτίζουν τις επαρχιακές επιτροπές.
 6. Διαγραφή των προνοιών που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ο υπουργός με αιτιολογημένη απόφασή του έχει εξουσία να τερματίσει τον διορισμό οποιουδήποτε μέλους είτε της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής είτε επαρχιακής επιτροπής.
 7. Διαγραφή τη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της κάθε επαρχιακής επιτροπής είναι ο εκάστοτε επαρχιακός κτηνιατρικός λειτουργός και προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της κάθε επαρχιακής επιτροπής, όπως ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας.
 8. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία για την αποδοχή κληροδοτημάτων ή/και δωρεών που αφορούν ακίνητη περιουσία προς την επαρχιακή επιτροπή αρμοδιότητα έχει η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή.
 9. Προσθήκη επιφύλαξης σύμφωνα με την οποία η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή ζητά και λαμβάνει υπόψη της την άποψη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου για τη διαμόρφωση δράσεων που αφορούν στην άσκηση κτηνιατρικής.
 10. Τροποποίηση των προνοιών που αφορούν στα μέλη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής.
 11. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή δύναται με την έγκριση του υπουργού να αποδέχεται δωρεές ή κληροδοτήματα για τους σκοπούς του νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και διαταγμάτων και υποβάλλει προς τον υπουργό ετήσια έκθεση διαχείρισής τους.
 12. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση απαγορευτικής ή επιτακτικής διάταξης του νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων από τον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή φύλακα ζώου, να προβεί σε κατάσχεση του ζώου με σκοπό την ανάθεση της φροντίδας του σε άλλο κατάλληλο, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, πρόσωπο.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου από την επιτροπή οι επηρεαζόμενοι φορείς απέστειλαν εκ νέου στην επιτροπή υπομνήματα, στα οποία καταγράφονται οι διαφωνίες τους επί αριθμού προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου, καθώς και εισηγήσεις για περαιτέρω τροποποίηση αυτού. Ειδικότερα, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου κατέθεσε στην επιτροπή υπόμνημα για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε:

 1. να περιληφθεί πρόνοια βάσει της οποίας η αρμόδια αρχή θα υποχρεούται να καθορίσει τις προδιαγραφές των κλουβιών στα οποία διαβιούν οι σκύλοι,
 2. να αποτελεί προϋπόθεση η έγκριση και όχι απλά η άποψη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου σχετικά με οποιεσδήποτε δράσεις ή προγράμματα ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή στις επαρχιακές επιτροπές ή εφαρμόζονται από τις τελευταίες και αφορούν άσκηση κτηνιατρικής πράξης,
 3. ο διορισμός των μελών και ο τερματισμός διορισμού οποιουδήποτε μέλους των επαρχιακών επιτροπών από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να γίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών συλλόγων και του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου,
 4. μεταξύ των μελών της επαρχιακής επιτροπής να περιλαμβάνονται δυο εκπρόσωποι κτηνιάτρων αντί δύο κτηνίατροι όπως καθορίζεται, εκ των οποίων ο ένας να ορίζεται από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και ο άλλος από τους εγγεγραμμένους φορείς κτηνιάτρων,
 5. ως πρόεδρος της κάθε επαρχιακής επιτροπής να ορίζεται ο επαρχιακός κτηνιατρικός λειτουργός, αντί να εκλέγεται μεταξύ των μελών τους,
 6. οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων των επαρχιακών επιτροπών και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής, αντί να υποβάλλονται για έλεγχο μόνο στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, να υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου βιβλίων και λογαριασμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ενώ ταυτόχρονα ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα λογιστικά και άλλα αρχεία τα οποία σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές να έχει τόσο ο Γενικός Ελεγκτής όσο και η αρμόδια αρχή,
 7. ο διορισμός των μελών της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να γίνεται βάσει εισήγησης των φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτήν χωρίς τη συμμετοχή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών,
 8. η θητεία των μελών της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής που δεν προέρχονται από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα να περιοριστεί στις δύο ή τρεις θητείες και
 9. η αποδοχή δωρεών ή κληροδοτημάτων από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή να γίνεται με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών αντί του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η σχετική έκθεση διαχείρισής τους να υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών αντί στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενώ ο Γενικός Ελεγκτής να δύναται να διενεργεί έλεγχο επ’ αυτών.

Ο σύνδεσμος «Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου» μέσω του υπομνήματός του προς την επιτροπή επισήμανε την ανάγκη εισαγωγής πρόνοιας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο με σκοπό την απαγόρευση χρήσης κλουβιών για σκύλους.

Εισηγήθηκε επίσης την εισαγωγή πρόνοιας για απαγόρευση καταστροφής χώρων σίτισης και πόσης ζώων, οι οποίοι θα πρέπει να καθορίζονται από τις τοπικές αρχές, καθώς και απαγόρευση απόσυρσης από τους εν λόγω χώρους τροφής και ύδατος, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα αδέσποτα ζώα.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, παρ’ όλο που συμφώνησαν με το κείμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό αναθεωρήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, ταυτόχρονα διατύπωσαν γραπτώς τη διαφωνία τους με την εισήγηση του συνδέσμου «Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου» για συμπερίληψη σε αυτό πρόνοιας αναφορικά με τη σίτιση των αδέσποτων ζώων σε δημόσιους χώρους.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά υπομνήματα που κατατέθηκαν, η υιοθέτηση τέτοιας ρύθμισης αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τη ρύπανση και την ακαλαισθησία των δημόσιων χώρων. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η διαχείριση αδέσποτων ζώων ρυθμίζεται με αριθμό νομοθεσιών και με την εμπλοκή αριθμού διάφορων φορέων, γι’ αυτό και απαιτείται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης του συνολικού προβλήματος που αφορά τα αδέσποτα ζώα.

Ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Ευημερίας Ζώων Αμμοχώστου εξέφρασε μεταξύ άλλων επιφυλάξεις σχετικά με την πιθανή απαγόρευση χρήσης κλουβιών από 9 τους κατόχους ή/και ιδιοκτήτες σκύλων, αφού τέτοια ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού αδέσποτων σκύλων.

Στο πλαίσιο της μελέτης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών εισηγήθηκε την τροποποίηση του κειμένου αυτού, ώστε να απαγορευτεί η κράτηση ζώου σε κλουβιά εντός ή εκτός της κατοικίας του ιδιοκτήτη ή κατόχου ζώου, εκτός αν πρόκειται για προσωρινή κράτηση των ζώων σε κλουβιά σε καταφύγια, ξενοδοχεία σκύλων και κτηνιατρικές κλινικές, αφού, όπως επισήμανε, τέτοιου είδους εγκλωβισμός δεν διασφαλίζει την ευημερία των ζώων.

Εισηγήθηκε επίσης την προσθήκη πρόνοιας, ώστε να απαγορευτεί η αποστέρηση νερού και τροφής που προσφέρεται σε αδέσποτο ή δεσποζόμενο ζώο. Με την εν λόγω ρύθμιση, όπως ανέφερε, αναμένεται να αντιμετωπιστεί μεγάλος αριθμός αδικημάτων που αφορούν τη σίτιση και την παροχή νερού σε αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα, δεδομένου ότι αριθμός καταγγελιών αφορά περιπτώσεις όπου πρόσωπο αποστερεί φαγητό και νερό που κάποιοι εθελοντές προσφέρουν στα αδέσποτα ζώα.

 Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι οι εισηγήσεις και τα σχόλια τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους διάφορους φορείς επί των προνοιών του νομοσχεδίου είχαν εκφραστεί από τους εν λόγω φορείς τόσο κατά την αρχική διαβούλευση για το νομοσχέδιο όσο και κατά τις συζητήσεις που ακολούθησαν στη Βουλή.

Οι εν λόγω απόψεις λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου και ως εκ τούτου στο τελικό κείμενο αποτυπώνεται η θέση του υπουργείου σε σχέση με τα σχόλια και τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, περιλαμβανομένων του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Ταυτόχρονα, ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη άμεσης προώθησης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για ψήφιση με σκοπό την προστασία και την ευημερία των ζώων, διευκρινίζοντας ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει θετικά οποιεσδήποτε εισηγήσεις αφορούν στην ενδυνάμωση και στη βελτίωση των ελέγχων και διαδικασιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

 1. Την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας για την απαγόρευση της καταστροφής χώρων σίτισης και πόσης των αδέσποτων ζώων ή/και απόσυρσης από τους εν λόγω χώρους τροφής και ύδατος που προορίζονται για τα αδέσποτα ζώα. Συναφώς, περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι τοπικές αρχές οφείλουν να καθορίζουν ειδικούς χώρους σίτισης και πόσης αδέσποτων ζώων εντός των δημοτικών ή κοινοτικών ορίων της περιοχής όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους.
 2. Τη διαγραφή της πρόνοιας δυνάμει της οποίας παρέχεται δικαίωμα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να τροποποιεί μέσω διατάγματος τα παραρτήματα των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των προνοιών της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων των παραρτημάτων που αφορούν την επιβολή τελών.
 3. Την τροποποίηση της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η επαρχιακή επιτροπή λαμβάνει την άποψη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην άσκηση κτηνιατρικής, ώστε για οποιαδήποτε προγράμματα ή δράσεις ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή στις επαρχιακές επιτροπές ή εφαρμόζονται από τις τελευταίες και αφορούν στην άσκηση κτηνιατρικής πράξης να λαμβάνεται έγκριση από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.
 4. Την τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά στη σύνθεση των επαρχιακών επιτροπών, ώστε να αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής των εκπροσώπων συνδέσμων εκτροφέων σε αυτές. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι δύο κτηνίατροι που συμμετέχουν στις επαρχιακές επιτροπές ορίζονται από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και από τους εγγεγραμμένους φορείς κτηνιάτρων. Καθορίζεται επίσης ότι οι εκπρόσωποι των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων προστασίας ζώων ορίζονται έπειτα από εισήγηση του διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, των κατά τόπους αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών συλλόγων και του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.
 5. Τον ορισμό του επαρχιακού κτηνιατρικού λειτουργού ως προέδρου της κάθε επαρχιακής επιτροπής.
 6. Την τροποποίηση της πρόνοιας σχετικά με τον έλεγχο των λογαριασμών της κάθε επαρχιακής επιτροπής και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής από τον Γενικό Ελεγκτή, ώστε να διευκρινιστεί ότι οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων τους υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου βιβλίων και λογαριασμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. Παρέχεται επίσης ελεύθερη πρόσβαση στον Γενικό Ελεγκτή και στον διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε όλα τα λογιστικά και άλλα αρχεία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις οικονομικές συναλλαγές της κάθε επαρχιακής επιτροπής και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής.
 7. Την τροποποίηση της πρόνοιας σχετικά με τη σύνθεση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής, ώστε σε αυτή να συμμετέχουν μεταξύ άλλων δύο κτηνίατροι αντί εκπρόσωποί τους, όπως καθορίζεται.
 8. Την τροποποίηση της πρόνοιας με την οποία παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των μελών της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής, ώστε για τα 12 μέλη της που δεν προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα το δικαίωμα επαναδιορισμού να περιορίζεται σε μία ακόμα μόνο θητεία.
 9. Την τροποποίηση της πρόνοιας σχετικά με την αποδοχή δωρεών ή κληροδοτημάτων από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και την υποβολή στον ίδιο ετήσιας έκθεσης διαχείρισής τους, ώστε αρμόδιος υπουργός να οριστεί ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ παρέχεται δικαίωμα διενέργειας ελέγχου σε σχέση με αυτά στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος επιφύλαξε την τελική τοποθέτηση όλων των εκπροσωπούμενων σε αυτήν πλευρών κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Αρ. Φακ. 23.01.060.206-2019

27 Οκτωβρίου 2020

Κλ.Χ/ΤΚ/ΝΧ__

Σημείωση1: Η έκθεση στην ιστοσελίδα της Βουλής είναι εδώ.  

Σημείωση2: Η σχετική νομοθεσία του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος του 1994 (46(I)/1994) είναι εδώ.