Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.075, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εκτροφείο περδικιών στο Σταυροβούνι δεν πληρεί τις προδιαγραφές για την ευημερία των πτηνών. Τα υποστατικά είναι πεπαλαιωμένα και ακατάλληλα. Το προσωπικό εργάζεται σε άθλιες συνθήκες. Υπάρχουν φόβοι ότι εγκυμονούνται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού, ενώ έχω πληροφορηθεί ότι πιθανόν οι άνθρωποι και τα πουλιά να απειλούνται από ασθένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού στο εκτροφείο περδικιών στο Σταυροβούνι, καθώς και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ορθολογιστική εκτροφή των περδικιών.»

Απάντηση ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2012της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.075, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.010.02.075 και ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2012, με την οποία έχετε αποστείλει ταυτάριθμη Ερώτηση του Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι, με βάση σχετικές πληροφορίες από το Ταμείο Θήρας, οι θέσεις που περιέχονται σε αυτή δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

  1. 2.Οι εγκαταστάσεις του εκτροφείου Σταυροβουνίου, πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την ευημερία των πουλιών, τόσο στην κατασκευή όσο και στη συντήρηση τους. Υπάρχουν όλοι οι κατάλληλοι χώροι που απαιτούνται για κάθε στάδιο της αναπαραγωγής και της εκτροφής των περδικιών, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με όλα τα σύγχρονα μέσα και καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  2. 3.Επίσης δεν ευσταθούν οι ανησυχίες αναφορικά με κινδύνους που αφορούν στην ασφάλεια και στην υγεία του προσωπικού του εν λόγω εκτροφείου. Το περιβάλλον του εκτροφείου είναι τέτοιο που θα προσέλκυε οποιονδήποτε εργαζόμενο. Επιπρόσθετα, σε όλα τα μέλη του εκτροφείου, έχει παραχωρηθεί ειδικός εξοπλισμός για την καλύτερη και ασφαλέστερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  3. 4.Τα ανωτέρω μπορεί εύκολα να διαπιστωθούν και επιτόπου και δράττομαι της ευκαιρίας για να προσκαλέσω οποιοδήποτε Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων να επισκεφθεί το χώρο του εκτροφείου Σταυροβουνίου, όποτε το επιθυμεί και σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Ταμείου Θήρας για διευκόλυνσή του.»

ΑΛ/ΜΜ/Ap-23.06.010.02.075