Κ.Δ.Π 297/2004. ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κ.Δ.Π 230/2004. Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ.Δ.Π 734/2004. Ο ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κ.Δ.Π 228/2004. Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ.Δ.Π 22/2004. Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 2002)

Κ.Δ.Π 23/2004. Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 2003)

Κ.Δ.Π 158/2009. ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΟΥ 2005

Κ.Δ.Π 229/2004. Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ.Δ.Π 81/2002. Διατήρηση άγριων ζώων σε ζωολογικούς κήπους

Ν. 184(Ι)2002. Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002

Ν.75(Ι)/2000. Ο περί Προστασίας και Ευημερία των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1/2005. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

N. 116/2007. Ο Περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007

Κ.Δ.Π 282/2004. Εισαγωγή Ζώων

Ν.46(Ι)/94. Ο Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος του 1994

Κ.Δ.Π 229/94. Έναρξη ισχύος του Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου

Κ.Δ.Π 742/2004. Ο ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 184 (Ι) (ΝΟΜΟΣ 2002)

Ν.43 (Ι)/2002. Ο Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

Ν. 94 (Ι) 1997. Ο Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997

Ν. 95(Ι)/2008. Ο Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008

Κ.Δ.Π 82/2002. Οι Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμοί του 2002

Κ.Δ.Π 564/2004. Υγειονομικοί Όροι που διέπουν το Εμπόριο Εμβρύων Κατοικίδιων • Βοοειδών

Ν. 20(Ι)/2009 Υγεία των ζώων νόμος του 2009

Κ.Δ.Π 533/2005. Υγειονομικοί Όροι που διέπουν το Εμπόριο Ορισμένων Ζώων (Ειδικό) Διάταγμα του 2005.

Ν. 82(Ι)/2003. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001