Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.274, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με την έναρξη της φετινής κυνηγετικής περιόδου εμφανίστηκε, όπως και κάθε χρόνο, το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας αδέσποτων σκύλων που αφήνονται ελεύθεροι από τους κυνηγούς στην ύπαιθρο, προκαλώντας σωρεία προβλημάτων στους κατοίκους πολλών κοινοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Ταμείο Θήρας έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για τον έλεγχο των αδειών κυνηγιού και τον έλεγχο ηλεκτρονικού τσιπ στα κυνηγόσκυλα και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.»

Απάντηση ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.274, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.274 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας ημερομηνίας 9 Μαΐου 2012 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι, κάθε χρόνο το Ταμείο Θήρας προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τον έλεγχο των αδειών κυνηγίου από συγκεκριμένα σημεία ελέγχου, με στόχο την πάταξη της παρανομίας και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την κάρπωση θηράματος.

2.     Το Ταμείο Θήρας δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ηλεκτρονικών τσιπ στα κυνηγόσκυλα, γιατί λόγω της τροποποίησης της Νομοθεσίας και της κατάργησης του τέλους άδειας χρήσης κυνηγετικού σκύλου, δεν διατηρεί αρχείο κυνηγετικών σκύλων. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να προβεί στο σχετικό έλεγχο ηλεκτρονικών τσιπ. Επιπρόσθετα, η έκδοση αδειών κατοχής σκύλων είναι αρμοδιότητα της Αρμόδιας Αρχής, δηλαδή των Κοινοτήτων και των Δήμων.»

 

 

ΕΧ/ΜΜ/Ap-23.06.010.01.274