Της Connie Ηedegaard

Ηπερασμένη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από εμπόδια για το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, το σύστημα επιβολής ανωτάτου ορίου και εμπορίας, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.
Το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ έγινε το κύριο θέμα παγκοσμίως μετά την απόφαση της Επιτροπής την Τετάρτη να μπλοκάρει τα μητρώα των κρατών-μελών από την εκτέλεση ορισμένων μορφών συναλλαγών. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από επανειλημμένες πρόσφατες προσβολές και υποκλοπές από τον κυβερνοχώρο δικαιωμάτων σε διάφορα κράτη-μέλη. Η απόφαση της Επιτροπής επιφέρει ένα προσωρινό πάγωμα των συναλλαγών στην αγορά αλλά δεν επηρεάζεται η μεγάλη πλειονότητα της αγοράς άνθρακα που βασίζεται σε συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης (80% και περισσότερο).
Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προκαλεί διαρκώς προβλήματα και πρέπει να καταργηθεί - αλλά πρόκειται για μια λανθασμένη συναισθηματική αντίδραση. Δεν καταργείς ένα νόμισμα μόνο και μόνο επειδή λήστεψαν την τράπεζα. Δεν καταργείς την κατ' οίκον τραπεζική εξυπηρέτηση επειδή κάποιος υπέκλεψε τον αριθμό διαβατηρίου ενός πελάτη.
Σίγουρα, η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να βάλει τέλος στις υποκλοπές και τις άλλες μορφές εγκληματικών πράξεων στο σύστημα. Χαιρετίζω τη δέσμευση που εκφράστηκε στη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής να εργαστούν σκληρά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κατάλληλων ηλεκτρονικών μέτρων ασφαλείας σε όλα τα εθνικά μητρώα, καθώς και την ομόφωνη συμφωνία τους με την προληπτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε εθνικό μητρώο θα παραμείνει αποσυνδεδεμένο μέχρι την εκπλήρωση των αναγκαίων απαιτήσεων, που θα επιτρέπουν την επανασύνδεση του μητρώου στο σύστημα της ΕΕ. Για κάποια μητρώα αυτό θα συμβεί γρήγορα, για άλλα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Ακόμη και μετά από αυτό, θα είναι φυσικά αναγκαίο να υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση για νέες απειλές κατά της ηλεκτρονικής ασφάλειας.
Όπως εξηγήσαμε στην ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε στις 21 Δεκεμβρίου 2010, η αγορά άμεσης παράδοσης είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, και η ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας καθώς και ένα καθεστώς αυστηρότερης εποπτείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθούσε στην πρόληψη ή τον εντοπισμό ορισμένων μορφών κατάχρησης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν επί του παρόντος τους τρόπους ενίσχυσης αυτής της εποπτείας στο πλαίσιο της μελλοντικής επανεξέτασης της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Εννοείται ότι θα προτιμούσα η προσοχή των μέσων ενημέρωσης να ήταν στραμμένη στην ΕΕ για άλλους πιο θετικούς λόγους - γιατί υπάρχουν και καλά νέα. Την περασμένη εβδομάδα, μια επιτροπή από εκπροσώπους των κρατών-μελών ψήφισε υπέρ μιας πρότασης που παρουσίασα το περασμένο φθινόπωρο για τη μεταρρύθμιση των κανόνων που διέπουν τη χρήση των πιστώσεων από διεθνή έργα για να αντισταθμίσουν τις εκπομπές στην ΕΕ. Η απόφαση αυτή θα συμβάλει στην εξασφάλιση ακεραιότητας περιβάλλοντος και καλύτερης γεωγραφικής κατανομής αυτών των πιστώσεων, και επίσης θα αυξήσει τις ευκαιρίες για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης σε φτωχότερες χώρες για να ωφεληθούν από τη χρηματοδότηση μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.
Εν μέσω όλων αυτών, διαφαίνεται άλλο ένα σημαντικό μήνυμα. Όπως ανέφεραν οι «Financial Τimes»: «Κατά ένα περίεργο τρόπο, οι επιθέσεις επικύρωσαν την πρόοδο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ». Το γεγονός ότι έγιναν υποκλοπές και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι πιθανώς μια αρνητική ένδειξη μιας πιο θετικής διαπίστωσης: ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ είναι σημαντικό από οικονομική άποψη. Το σύστημα δημιουργεί συναλλαγές αξίας περίπου 90 δισ. ευρώ ετησίως και στο πλαίσιο αυτό αποτελεί στόχο.

Όσοι από εμάς το χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση, γνωρίζουν καλά ότι το σύστημα έχει πραγματική οικονομική σημασία και επηρεάζει αποφάσεις που λαμβάνονται σε σημαντικά συμβούλια και βιομηχανίες στην ΕΕ και εκτός αυτής. Από τη δημιουργία του μόλις πριν από επτά χρόνια, το σύστημα τιμολογεί τη ρύπανση. Μπορούμε να συζητήσουμε αν η τιμολόγηση αυτή είναι σωστή -και η συζήτηση αυτή συνδέεται με τη συζήτηση για τις συλλογικές φιλοδοξίες μας για μείωση των εκπομπών αερίων- αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ αναπτύσσεται με επιτυχία.
* Η Connie Ηedegaard είναι Ευρωπαία επίτροπος για την Κλιματική Αλλαγή