Την Τετάρτη 15/10/2014 πήρα τους φοιτητές μου από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος επίσκεψη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος όπου τους καλωσόρισε ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Οι φοιτητές παρακολούθησαν συνεδρίαση της Επιτροπής όπου ο διευθυντής και προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος παρουσίασαν στους βουλευτές την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το Πλαίσιο Πολιτικής για το Κλίμα και την Ενέργεια κατά την Περίοδο από το 2020 έως το 2030.
Επίσης οι φοιτητές παρακολούθησαν τη συζήτηση για τροποποίηση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους .
Με τη λήξη της συζήτησης των πιο πάνω οι φοιτητές ξεναγήθηκαν από προσωπικό της βουλής στο χώρο και ιδιαίτερα την αίθουσα της ολομέλειας όπου τους έγινε παρουσίαση σχετικά με τις λειτουργίες της Βουλής.