Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Δελτίο Τύπου Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2014

Κράτηση: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους κοινούς κανόνες σχετικά με άτομα που έχουν καταδικαστεί ή περιμένουν να δικαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ

Οι κοινοί κανόνες σχετικά με ζητήματα κράτησης, που ενέκριναν ομόφωνα τα κράτη μέλη, έχουν τεθεί σε εφαρμογή μόνο στις μισές περίπου από τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η έκθεση εξετάζει την εφαρμογή των τριών ξεχωριστών αποφάσεων-πλαισίων της ΕΕ που καλύπτουν (1) τη μεταγωγή καταδίκων, (2) την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις, και (3) το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης. Οι τρεις αποφάσεις της ΕΕ επιτρέπουν την εκτέλεση των ποινών φυλάκισης, των αποφάσεων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων και των προδικαστικών μέτρων επιτήρησης σε μια χώρα της ΕΕ διαφορετική από αυτή στην οποία κάποιος έχει καταδικαστεί ή περιμένει να δικαστεί. Αυτή μπορεί να είναι η χώρα της ιθαγένειας ή της συνήθους κατοικίας ή άλλη χώρα της ΕΕ με την οποίο αυτός διατηρεί στενούς δεσμούς.

Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν ομόφωνα από τα κράτη μέλη το διάστημα 2008-2009, έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί μέχρι τις (1) 5 Δεκεμβρίου 2011, (2) 6 Δεκεμβρίου 2011 και (3) 1 Δεκεμβρίου 2012 αντίστοιχα. Ωστόσο, σήμερα μόνο 18 κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την απόφαση για την μεταγωγή καταδίκων, 14 την απόφαση περί αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων και 12 το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης (βλ. παράρτημα με την κατανομή ανά χώρα).

Οι κανόνες αποβλέπουν στη βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία αποτελούν σημαντικό στοιχείο του κοινού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Οι τρεις αποφάσεις-πλαίσια είναι επίσης σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω κοινωνική επανένταξη των καταδίκων και για τον περιορισμό της εφαρμογής της προφυλάκισης πριν από τη δίκη. Η ορθή εφαρμογή τους έχει καθοριστική σημασία.

Η καθυστερημένη ή ελλιπής εφαρμογή από ορισμένα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη καθώς οι αποφάσεις-πλαίσια έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μείωση των ποινών φυλάκισης που επιβάλλουν οι δικαστές στους μη μόνιμους κατοίκους. Έτσι θα μπορούσε να μειωθεί ο υπερπληθυσμός των φυλακών και να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης, και ταυτόχρονα να εξοικονομηθούν ποσά από τους προϋπολογισμούς των φυλακών.

Η Επιτροπή ζητεί λοιπόν από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πλήρη εφαρμογή αυτής της ενωσιακής νομοθεσίας.

Η σημερινή έκθεση παρέχει προκαταρκτική αξιολόγηση της κατάστασης εφαρμογής των τριών αποφάσεων από τα κράτη μέλη. Δεν αξιολογεί τον τρόπο εφαρμογής αυτών των κανόνων δεδομένου ότι τα μισά από τα κράτη μέλη δεν τους έχουν ακόμη εφαρμόσει.

Επόμενα βήματα

Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ για τις αποφάσεις-πλαίσια που θεσπίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (βλέπε άρθρο 10, παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 της Συνθήκης).

Από την 1η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή θα μπορεί να κινεί σχετικές διαδικασίες επί παραβάσει.

Ως εκ τούτου, η σημερινή έκθεση παρέχει μια επισκόπηση της κατάστασης στα κράτη μέλη σε σχέση με τα περαιτέρω μέτρα που απαιτούνται για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας προς την ενωσιακή.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες διώκονται ή καταδικάζονται για αξιόποινες πράξεις σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Πολύ συχνά, τα ποινικά δικαστήρια διατάσσουν την κράτηση, εν αναμονή της δίκης, μη μόνιμων κατοίκων, επειδή υπάρχει φόβος να διαφύγουν και να μην εμφανιστούν στο δικαστήριο.  Ένας ύποπτος ο οποίος κατοικεί μονίμως στη χώρα θα υποβαλλόταν σε παρόμοιες περιπτώσεις σε λιγότερο περιοριστικά μέτρα επιτήρησης, όπως π.χ. η τακτική εμφάνιση ενώπιον των αστυνομικών αρχών ή η απαγόρευση των μετακινήσεων.

Οι αποφάσεις-πλαίσια αποτελούν μια δέσμη συνεκτικών και συμπληρωματικών νομοθετικών ρυθμίσεων που καλύπτουν το ζήτημα της κράτησης των πολιτών της ΕΕ σε άλλα κράτη μέλη και έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μείωση της διάρκειας προφυλάκισης πριν από τη δίκη ή σε διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης των καταδίκων σε διασυνοριακό πλαίσιο. Πρόκειται στην ουσία για επιχειρησιακούς δεσμούς ανάμεσα στις τρεις αποφάσεις-πλαίσια, αλλά και ανάμεσα σ' αυτές τις αποφάσεις-πλαίσια και την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Τον Ιούνιο 2011, η Επιτροπή παρουσίασε μια Πράσινη Βίβλο για ζητήματα κράτησης, στην οποία αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο η προσωρινή κράτηση και οι συνθήκες κράτησης επηρεάζουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και, γενικότερα, ο ρόλος της ΕΕ στον τομέα αυτόν (IP/11/702).

Από την αξιολόγηση των πολυάριθμων απαντήσεων στην Πράσινη Βίβλο συνεπάγεται ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστεί πρώτα ορθά και εγκαίρως η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των εναλλακτικών λύσεων έναντι της κράτησης.


Περισσότερες πληροφορίες

Υλικό για τον Τύπο:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ποινική δικαιοσύνη - Αναγνώριση αποφάσεων μεταξύ χωρών της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Ιστότοπος της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ακολουθήστε τη ΓΔ Δικαιοσύνης στο Twitter: @ eu_justice

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  (+32 2 299 13 82)

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  (+32 2 296 74 56)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάσταση εφαρμογής των τριών αποφάσεων-πλαισίων από τα κράτη μέλη

 

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ

(FD 2008/909/JHA)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

(FD 2008/947/JHA)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

(FD 2008/829/JHA)

Deadline for implementation

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Austria

ü (1.1.2012)

ü (1.8.2013)

ü (1.8.2013)

Belgium

ü (18.6.2012)

ü (23.6.2013)

û

Bulgaria

û

ü (14.3.2012)

û

Czech Republic

ü (1.1.2014)

ü (1.1.2014)

ü (1.1.2014)

Cyprus

û

û

û

Germany

û

û

û

Denmark

ü (5.12.2011)

ü (5.12.2011)

ü (1.12.2012)

Estonia

û

û

û

Greece

û

û

û

Spain

û

û

û

Finland

ü (5.12.2011)

ü (5.12.2011)

ü (1.12.2012)

France

ü (7.8.2013)

û

û

Croatia

ü (1.7.2013)

ü (1.7.2013)

ü (1.7.2013)

Hungary

ü (1.1.2013)

ü (1.1.2013)

ü (1.1.2013)

Ireland

û

û

û

Italy

ü (7.9.2010)

û

û

Lithuania

û

û

û

Luxembourg

ü (1.3.2011)

û

û

Latvia

ü (1.7.2012)

ü (1.7.2012)

ü (1.7.2012)

Malta

ü (1.1.2012)

û

û

Netherlands

ü (1.11.2012)

ü (1.11.2012)

ü (1.11.2013)

Poland

ü (1.1.2012)

ü (1.1.2012)

ü (1.12.2012)

Portugal

û

û

û

Romania

ü (25.12.2013)

ü (25.12.2013)

ü (25.12.2013)

Sweden

û

û

û

Slovenia

ü (20.9.2013)

ü (20.9.2013)

ü (20.9.2013)

Slovakia

ü (1.2.2012)

ü (1.2.2012)

ü (1.7.2013)

United Kingdom

ü (5.12.2011)

û

û

TOTAL:

18

14

12