ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εσωτερική αγορά ενέργειας: η εθνική νομοθεσία σε 8 κράτη μέλη εξακολουθεί να μην είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2012 - Το άνοιγμα των αγορών ενέργειας στον ανταγωνισμό έχει καίρια σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ στο σύνολό της. Η αποτελεσματική, διασυνδεδεμένη και διαφανής ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας θα προσφέρει επίσης στους καταναλωτές δυνατότητες επιλογής μεταξύ διαφορετικών εταιρειών εφοδιασμού με φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια και θα καταστήσει την αγορά προσπελάσιμη σε όλους τους προμηθευτές.

Οι οδηγίες για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια έπρεπε να έχουν μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εσωτερικό τους δίκαιο έως τις 3 Μαρτίου 2011. Έως σήμερα, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Ρουμανία και η Σλοβακία δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα τυχόν μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο για τις δύο οδηγίες, ενώ η Εσθονία δεν το έχει πράξει όσον αφορά την οδηγία για το φυσικό αέριο .

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέστειλε σήμερα 15 αιτιολογημένες γνώμες στα εν λόγω 8 κράτη μέλη, προκειμένου να τα παροτρύνει να συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους που υπέχουν εκ του νόμου. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών στη διάθεσή τους για να απαντήσουν. Εάν δεν συμμορφωθούν, η Επιτροπή ενδέχεται να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Τον Φεβρουάριο του 2011, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ δήλωσαν ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας έως το 2014. Για να επιτευχθεί αυτό, έχει ζωτική σημασία η έγκαιρη και πλήρης μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας για την ενιαία αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό δίκαιο. Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις για την ορθή λειτουργία των αγορών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των νέων κανόνων για τον διαχωρισμό των δικτύων, των κανόνων για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των εξουσιών των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των κανόνων για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών λιανικής προς όφελος των καταναλωτών.

Οι σχετικές οδηγίες της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια είναι:

  • Η οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (2009/73/ΕΚ)

  • Η οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (2009/72/ΕΚ)

Η παρούσα διαδικασία επί παραβάσει αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοποίησης της μεταφοράς της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή διερευνά τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη που έχουν μεταφέρει μόνο εν μέρει τις οδηγίες στο εσωτερικό τους δίκαιο, και θα αποφασίσει μέσα στους επόμενους μήνες σχετικά με τα προσήκοντα περαιτέρω μέτρα.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια (2009/72/ΕΚ), και την οδηγία για το φυσικό αέριο (2009/73/ΕΚ), εδώ.

Ιστοσελίδα της Επιτροπής για την Εσωτερική αγορά ενέργειας:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Για τρέχοντα στοιχεία για παραβάσεις εν γένει μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης στην ΕΕ, βλ.

MEMO/12/134.

Αρμόδιοι :

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)