Βρυξέλλες: Το πρώτο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, που έχει τη μορφή προειδοποιητικής επιστολής, ενεργοποίησε σήμερα η Κομισιόν κατά της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας, ζητώντας από τις τρεις χώρες να διευκρινίσουν επειγόντως τα μέτρα που έχουν λάβει για την αποσυμφόρηση του εναέριου χώρου.

Οι χώρες μέλη έχουν αναλάβει, από το 2004, την υποχρέωση να θεσπίσουν λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου. Λόγω της αργής προόδου, το 2009 καθορίστηκε σχετική δεσμευτική προθεσμία μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2012, αλλά η υλοποίηση εξακολουθεί να γίνεται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις τρεις χώρες να διευκρινίσουν επειγόντως τα μέτρα που έχουν λάβει για τη δημιουργία λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου (FAB), τα οποία απαιτούνται, βάσει της νομοθεσίας του 2004, για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ), με στόχο τη μεταρρύθμιση του απαρχαιωμένου ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Για τον καθορισμό ενός λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου, τα κράτη μέλη πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν τη νομική δομή, μέσω κρατικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Μόλις υπάρξει η νομική δομή και μόνο τότε, μπορεί να αρχίσει το δύσκολο επιχειρησιακό έργο βελτίωσης της αποδοτικότητας μέσω της μείωσης των καθυστερήσεων, του κόστους και των εκπομπών.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, το σημερινό συνονθύλευμα των 27 εθνικών αεροπορικών τμημάτων εναέριου χώρου πρόκειται να αντικατασταθεί από λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (FAB) που θα συνιστούν δίκτυο μεγαλύτερων περιφερειακών τμημάτων, ούτως ώστε να αυξηθεί η απόδοση, να περικοπούν οι δαπάνες και να μειωθούν οι εκπομπές. Στόχος της Επιτροπής είναι να προλάβει μια κρίση χωρητικότητας, δεδομένου ότι για τα επόμενα 10-20 έτη προβλέπεται αύξηση του αριθμού των πτήσεων κατά 50%.

Οι ανεπάρκειες που προκύπτουν από τον κατακερματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου συνεπάγονται ετησίως πρόσθετες δαπάνες για τις αεροπορικές εταιρείες και τους πελάτες τους, περίπου 5 δισ. ευρώ. Το επιπλέον αυτό κόστος προσθέτει στη μέση διανυόμενη απόσταση πτήσης 42 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να καταναλώνονται περισσότερα καύσιμα από τα αεροσκάφη, να αυξάνονται οι εκπομπές ρύπων, να καταβάλλονται περισσότερα τέλη χρήσης και να προκαλούνται μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ΗΠΑ ελέγχουν με σχεδόν το μισό κόστος τον ίδιο όγκο εναέριου χώρου με περισσότερη κυκλοφορία.

«Η παρούσα προσφυγή θα στείλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα σχετικά με την απόφασή μας να προωθήσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο αρμόδιος για τις μεταφορές Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, επισημαίνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες μας και οι επιβάτες τους υφίστανται από δεκαετίας και πλέον υποβαθμισμένες υπηρεσίες και περιττές καθυστερήσεις στην πορεία προς τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, ενώ όπως είπε η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Πηγή: philenews