Παρουσίαση μου στο συνέδριο για την Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη που έγινε στις 30/10/2008:

Η Εταιρική Περιβαλλοντική ευθύνη ήταν πάντα ένα θέμα που με ενδιέφερε πολύ και είναι ένα από τα θέματα που έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Έχω επισκεφθεί και συζητήσει το θέμα με πολλές εταιρείες και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος για το ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί.
Τώρα έχω στο γραφείο μου ετήσιες εκθέσεις εταιρειών με τις νέες προσθήκες για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.

Φυσικά όταν μιλούμε για Περιβαλλοντική Ευθύνη πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τη νομοθεσία 189 του 2007 με τίτλο:

"Ο περί της περιβαλλοντικής ευθύνης όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς".

Το σημαντικό μέρος αυτής της νομοθεσίας είναι η υποχρέωση οποιασδήποτε εταιρείας να πάρει προληπτικά μέτρα για προστασία του περιβάλλοντος και σε περίπτωση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς να αναλάβει την αποκατάσταση διαφορετικά οι ποινές είναι ιδιαίτερα αυστηρές, τόσο αυστηρές μάλιστα που ο νόμος συστήνει σε εταιρείες να έχουν ασφάλεια.

Η Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη όμως είναι ένας εθελοντικός τρόπος αντιμετώπισης των προβληματισμών της κοινωνίας.

Από πλευράς της κοινωνίας περιμένουμε όλες τις Εταιρείες να εφαρμόζουν την Περιβαλλοντική τους Ευθύνη αλλά οι εταιρείες:

· Θα πρέπει να παρέχουν διαφάνεια και αρκετά στοιχεία για έλεγχο και όχι να είναι απλά οργανωμένα μόνο για δημοσιότητα.

· Να παρακολουθούν και να κατανοούν τα προβλήματα και όχι να αναλώνονται σε θέματα όχι και τόσο σημαντικά ή σε λάθος χρόνο.

· Να διαχειρίζονται και την Εταιρική περιβαλλοντική Ευθύνη τους με την ίδια σοβαρότητα και προσοχή που δίνουν και σε άλλα θέματα.

· Να έχουν πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης και προώθησης περιβαλλοντικών δράσεων.

Η Εταιρική Περιβαλλοντική ευθύνη σε μια εταιρία επεκτείνεται:

 • Στις μεθόδους εργασίας και όρους που εταιρεία βάζει στις συναλλαγές της με τρίτους
 • Στη συμπεριφορά και αποφάσεις εντός της εταιρείας
 • Το προσωπικό
 • Και σε δράσεις που αφορούν τη κοινωνία

Συναλλαγές με τρίτους

Η αγοραστική δύναμη της κάθε εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς απαραίτητα να σημαίνει και οποιοδήποτε κόστος, απλά και μόνο απαιτώντας από τους συνεργάτες να είναι νόμιμοι ή ακόμη και να έχουν ήδη μια σωστή περιβαλλοντική συμπεριφορά.

Αυτό για παράδειγμα μπορεί να μεταφραστεί σε:

 • Αγορά συσκευασμένων προϊόντων (π.χ. υπολογιστές) μόνο από εταιρείες που εκπληρώνουν τις νομικές τους υποχρεώσεις (π.χ. συνδρομή στην Green Dot, στην Εταιρεία Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών ΑΦΗΣ κλπ)
 • Δεν μπαζώνουν ποταμούς, πετούν απόβλητα, και γενικά οι ίδια η εταιρεία συμπεριφέρεται με σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Γενικότερα συνεργασίες με πρότυπα όπως αυτά των "Ηθικών Προϊόντων" και του "Δίκαιου Εμπορίου" (Fair Trade).

Εντός της εταιρείας

 • Πλήρωση όλων των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από τη νομοθεσία.
 • Κτιριακές πρόνοιες π.χ. μόνωση, φωτισμός, ενέργεια, ποιότητα του αέρα, επιλογές ειδών υγιεινής, νερό της βροχής, εγκατάσταση μοντέρνων συστημάτων θέρμανσης.
 • Αγορές προϊόντων με οικολογικές προδιαγραφές π.χ. μπογιές, καθαριστικά, ξυλεία από Βιώσιμα δάση, υλικά από ανακύκλωση (π.χ. χαρτί), επαναχρησιμοποίηση
 • Συμπεριφορές όπως ανακύκλωση στο γραφείο και σωστή διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργούνται λόγω των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το προσωπικό

Δραστηριότητες που στοχεύουν σε νέες βελτιωμένες συνήθειες του προσωπικού για πιο υγιεινή και περιβαλλοντική ζωή:

 • Βοήθεια στην αγορά ποδηλάτων και δραστηριότητες με ποδηλασία, περπάτημα στη φύση
 • Ενημέρωση για ωραίες διαδρομές στην Κύπρο με αυτοκίνητο, μονοπάτια της Φύσης και με ποδήλατο.
 • Αλλαγή περιβαλλοντικών συνηθειών στο σπίτι με ενημερωτικά προγράμματα π.χ. κομποστοποίηση, ανακύκλωση, "ηθικά προϊόντα" και Fair Trade, υγειινό περιβάλλον και ποιότητα του αέρα.
 • Σωστές αγορές και οικολογικά προϊόντα π.χ. καθαριστικά

Δράσεις που αφορούν την κοινωνία

Η Εταιρεία θα πρέπει να είναι σε επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί και έτσι τα μέτρα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτά τα προβλήματα και ανησυχίες. Για παράδειγμα:

 • Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων π.χ. δεντροφυτεύσεις, ποδηλατικές εγκαταστάσεις, δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών σε κοινότητες.
 • Δωρεάν διανομή κάδων ή κεντρική κομποστοποίηση σε Κοινότητες.
 • Ενίσχυση προγραμμάτων των Τοπικών Αρχών για καθαριότητα, εξοικονόμηση νερού, νέες πρακτικές για διατήρηση της Φύσης.
 • Χρηματοδότηση αποκατάστασης περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών π.χ. αποκατάσταση σκυβαλότοπων.
 • Χρηματοδότηση μοντέρνων συστημάτων διαχείρισης ομβρίων σε σχολεία, Δημόσιους χώρους κλπ.
 • Δημιουργία ειδικής σελίδας στις ιστοσελίδες της εταιρείας όπου εξηγούνται οι περιβαλλοντικές έγνοιες και δράσεις της εταιρείας.
 • Χρηματοδότηση συλλογής ή/και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από περιοχές όπου δεν υπάρχει ακόμη ανακύκλωση.
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος