Κείμενο της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης στο ΚΕΒΕ για την ίδρυση της εταιρείας:
ΧΡΥΣΟΦΥΛΛΗ ΔΡΥΣ – Εταιρεία Αναγέννησης της Φύσης
"Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για το κυπριακό περιβάλλον γιατί εδώ έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου για το περιβάλλον.
Για πρώτη φορά στο τόπο μας προσφέρεται η επιλογή στις επιχειρήσεις να αντισταθμίσουν την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος που παράγουν σαν αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους (γνωστό στο εξωτερικό σαν Carbon Offset), αλλά και να συνεισφέρουν στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Περιβαλλοντικής τους Ευθύνης.
Εταιρείες αντιστάθμισης υπάρχουν σε όλες τις προηγμένες χώρες του εξωτερικού και οι επιχειρήσεις τις χρησιμοποιούν όχι μόνο για να αντισταθμίσουν το διοξείδιο του άνθρακα που παράγουν οι ίδιες, αλλά και για να προσφέρουν την ευκαιρία σε πελάτες τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αεροπορικές εταιρείες όπως οι Swiss, Lufthansa η Quantas και άλλες, που προσφέρουν την επιλογή αντιστάθμισης των εκπομπών στους επιβάτες τους. Υπάρχουν επίσης και ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν στους πελάτες τους την ευκαιρία να αντισταθμίσουν τις εκπομπές από την χρήση του οχήματος τους.

Γενικά η αποδοχή του συστήματος αυτού έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που στη Βρετανία συζητούν το ενδεχόμενο αυτό να καταστεί υποχρεωτικό για ορισμένες επιχειρήσεις.
Η αντιστάθμιση του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να γίνει με δεντροφυτεύσεις ή την εγκατάσταση (ή αγορά μέρους) συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , όπως για παράδειγμα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Πέρα από την αντιστάθμιση και μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, η εταιρεία αυτή θα προσφέρει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να εκτελούν περιβαλλοντικά έργα με πιο εύκολο και αποδοτικό τρόπο και αξιόπιστα.

Δεν είναι έκπληξη για μένα το γεγονός ότι το ΚΕΒΕ έχει ανταποκριθεί τόσο άμεσα στη δημιουργία της εταιρείας. Άλλωστε το ΚΕΒΕ έχει δημιουργήσει και την εταιρεία Green Dot για την ανακύκλωση των συσκευασιών, την εταιρεία για τη διαχείριση των μπαταριών και την εταιρεία για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Ελπίζω ότι σύντομα να έχουμε και την εξαγγελία ίδρυσης και της εταιρείας για τη διαχείριση των ελαστικών αυτοκινήτων.

Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ το ΚΕΒΕ για την πρωτοβουλία του αυτή και την εταιρεία Carrefour Cyprus για την απόφασή της να είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που κάνει αυτό το βήμα.


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος"