Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.040, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαπιστώθηκε ότι δεκάδες σαμπουάν, λοσιόν, οδοντόκρεμες και άλλα προϊόντα προσωπικής φροντίδας που διατίθενται στο λιανικό εμπόριο φέρουν λάθος σήμανση ως βιολογικά. Σχετική αγωγή έχει κατατεθεί από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας (CEH) στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Αρκετά από τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που προορίζονται για παιδιά, περιέχουν εν δυνάμει τοξικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που θεωρούνται ύποπτες ότι προκαλούν άσθμα, διαταραχές ορμονών, καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εντοπίστηκαν στην Κύπρο προϊόντα που φέρουν λάθος σήμανση ως βιολογικά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ετοιμάζεται νομοσχέδιο που να περιγράφει τους κανόνες σήμανσης των βιολογικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 5 Απριλίου 2012 του Υπουργού Υγείας κ. Σταύρου Μαλά στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.040, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας, με αρ. Ερ 23.06.010.01 040, ημερομηνίας 24/10/2011 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.      Η εισαγωγή και κυκλοφορία των καλλυντικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά, ρυθμίζεται από τους Περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμους του 2001 - 2010 και από τους Περί Καλλυντικών Προϊόντων (Μέθοδοι Δειγματοληψίας και Ανάλυσης) Κανονισμούς του 2001. Τόσο ο Νόμος όσο και οι Κανονισμοί είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και συγκεκριμένα με τις Οδηγίες 76/768/ΕΚ και 80/1335/ΕΚ, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί. Όλα τα προϊόντα τα οποία τοποθετούνται στην Κυπριακή αγορά θα πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας.

2.      Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των Καλλυντικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά, είναι οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

3.      Στον καθορισμό της έννοιας «καλλυντικό προϊόν», που περιλαμβάνεται στην σχετική νομοθεσία δεν γίνεται οποιοσδήποτε διαχωρισμός των καλλυντικών προϊόντων σε βιολογικά ή μη.

4.      Στα πλαίσια ελέγχου της αγοράς, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα καλλυντικά προϊόντα (βιολογικά ή μη), για έλεγχο τόσο της επισήμανσης όσο και της σύνθεσης τους. Κατά πόσο δηλαδή αναγράφονται όλες οι απαραίτητες με βάση το Νόμο πληροφορίες στην σήμανση ενός καλλυντικού προϊόντος και κατά πόσο περιέχονται στα συστατικά του οποιεσδήποτε απαγορευμένες ουσίες ή ουσίες πέραν των καθοριζομένων από τη Νομοθεσία ορίων.»

ΧΜ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.040