Πράσινες θέσεις εργασίας αποκαλούνται στο εξωτερικό οι θέσεις που δημιουργούνται λόγω των περιβαλλοντικών νομοθεσιών.
Τέτοιες θέσεις μπορούν να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, στην Κύπρο αν:
 • Το διάταγμα που τώρα εκκρεμεί για την έκδοση του τελικού πιστοποιητικού για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων αποφασιστεί να εκδίδεται από ιδιώτες επιστήμονες μετά από επίσκεψη στο εργοτάξιο και με την συμπλήρωση της κατασκευής. Ένα τέτοιο διάταγμα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε πολλούς νέους και άνεργους επιστήμονες.
 • Χορηγίες για αλλαγή παλαιών συστημάτων θέρμανσης (π.χ. 15 χρόνων) σε σπίτια λόγω της χαμηλής τους ενεργειακής απόδοσης. Τα συστήματα αυτά είναι πολλά σε αριθμό και η αλλαγή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ρύπων και τη λιγότερη κατανάλωση καυσίμων.
 • Eπισπευθεί η εφαρμογή της πρόνοιας για την ενεργειακή απόδοση που αφορά τον έλεγχο των μεγάλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
 • Εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν εταιρείες και άτομα για διενέργεια ελέγχων και παροχή συμβουλών σε ιδιωτικές εταιρείες με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό θα δώσει ευκαιρίας σε νέους και μικρές εταιρείες με σχεδόν μηδαμινό κόστος για την κυβέρνηση και με μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος.
 • Προωθηθεί το συντομότερο η ανακύκλωση των αποβλήτων κατασκευών, των ελαστικών και η διαχείριση του αμιάντου.
 • Προωθηθεί η δημιουργία ιδιωτικών συνεργείων για συμβουλές και πιστοποίηση της υγείας του δικτύου υδροδότησης εντός των ιδιωτικών περιουσιών. Αυτό θα μειώσει τη ζήτηση νερού, θα μειώσει τις διαρροές και θα δημιουργήσει μια θετική κινητικότητα στην αγορά για νέο εξοπλισμό.
 • Ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου καθαρισμού της υπαίθρου από ογκώδη απόβλητα. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν ένα περίπου χρόνο (σας έχω απευθύνει και ειδική επιστολή για το θέμα), έχει κοστολογηθεί προς £2.3εκ και έχει δύο σοβαρά πλεονεκτήματα: (α) θα καθαρίσουμε το κυπριακό ύπαιθρο από ένα μέρος των πολλών αποβλήτων που είναι διάσπαρτα και (β) τα λεφτά που θα ξοδευτούν με λίγη προσοχή θα καταλήξουν σε βιοπαλαιστές.
 • Υποχρεωθούν ξενοδόχοι, γήπεδα, στρατόπεδα, σχολεία και δημόσια κτίρια να αφαιρέσουν τα παλιού τύπου ουρητήρια αντρών που καταναλώνουν άσκοπα τεράστιες ποσότητες νερού, είτε με άνυδρα ουρητήρια είτε με αυτόματο σύστημα. Το κάθε ένα από αυτά μπορεί να σπαταλά μέχρι και 1000 λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί από μικρές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η έκδοση του διατάγματος που αφορά τα προσόντα όσων λαμβάνουν μέρος στην εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Η έκδοση του διατάγματος που καθυστερεί για χρόνια θα δώσει ευκαιρίες εργοδότησης σε νέους επιστήμονες σε ένα τομέα με δυσκολίες εργοδότησης και με συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς. Φυσικά το όφελος για το περιβάλλον θα είναι πολλαπλό εφόσον θα αναβαθμιστεί σοβαρά το επίπεδο των μελετών.
 • Τα μεταχειρισμένα λάδια της κουζίνας μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε βιοντίζελ. Θα πρέπει να οργανωθεί σύστημα συλλογής των λαδιών αυτών από κατοικίες και εστιατόρια για να προωθηθούν στις εταιρείες επεξεργασίας. Το όφελος είναι πολλαπλό, τα λάδια προκαλούν ζημιά στα αποχετευτικά συστήματα, υπάρχουν πολλοί μικροί βιοτέχνες που ασχολούνται με την επεξεργασία τους και η χρήση του βιοντίζελ θα συνεισφέρει στη μείωση των ρύπων.
 • Με βάση κυπριακή νομοθεσία, θα πρέπει το 2010 να μειωθούν κατά 25% τα οργανικά απόβλητα που καταλήγουν σε σκυβαλότοπους. Ένα μεγάλο ποσοστό θα καλυφθεί από τους ΧΥΤΥ αλλά η συλλογή τους θα βοηθήσει και στην παραγωγή ενέργειας, στη μείωση των αποβλήτων και θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το νησί. Αυτό γίνεται ήδη από το 2006 στην ΕΕ γι αυτό υπάρχουν καλά παραδείγματα για μελέτη.
 • Μια τεχνική εμπλουτισμού των υπογείων υδάτων και της αύξησης της υγρασίας του εδάφους είναι και η δημιουργία μικρών "φραγμάτων" ανάσχεσης, 2 με 3 μέτρα το καθένα σε επιλεγμένες πλαγιές. Το όφελος θα είναι τεράστιο για την κυπριακή φύση και η εργασία θα εκτελεστεί από εργάτες και οικοδόμους σε ολόκληρο το νησί. Ένα από τα κλασσικότερα παραδείγματα αυτής της τεχνικής είναι το νησί της Νάξου.