[Η τελευταία έκδοση ολόκληρου του κειμένου: icon Θεοπέμπτου: Πράσινες θέσεις εργασίας -για Κύπρο ( 2011-12-28 16:01:56)]

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) και η Διεθνή Ένωση Συνδικάτων (ITUC) καθόρισαν τις "Πράσινες θέσεις εργασίας" τις θέσεις που δημιουργούνται στη γεωργία, βιομηχανία, έρευνα και ανάπτυξη, στη διοίκηση και σε υπηρεσίες που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Μια επιτυχημένη στρατηγική για Πράσινη Οικονομία περιλαμβάνει ολική κοστολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων με έμφαση στην ενέργεια και υλικά ούτως ώστε να αποθαρρύνει τη μη βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγή και κατανάλωση.

Μια Πράσινη οικονομία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φύση και τους ανθρώπους και φροντίζει να δημιουργήσει αρκετές εργασιακά σωστές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στην Κύπρο υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων θέσεων με ορισμένα μέτρα να μην προϋποθέτουν κανένα κόστος από τη κυβέρνηση όπως π.χ. η εφαρμογή ορισμένων νομοθεσιών και πρακτικών.

Ανάλογα με την πολιτική που εφαρμόζει ένα κράτος μπορεί να γίνει επικέντρωση σε μέτρα που θα δημιουργήσουν για παράδειγμα δουλειές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνίτες, εργάτες και γενικά ανθρώπους με χαμηλό γενικά εισόδημα και ανέργους.

Τομείς οι οποίοι εύκολα προσφέρονται για εφαρμογή στην Κύπρο είναι αυτοί του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των αποβλήτων, των μεταφορών αλλά και γενικά μέτρα που επιτυγχάνουν την αυτοχρηματοδότηση και την μείωση των δημόσιων λειτουργών.

Φυσικά για να ονομάζονται "πράσινες" οι νέες θέσεις θα πρέπει να έχουν σχέση με το περιβάλλον.

Ένα γενικό σκεπτικό που εφαρμόζεται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, είναι ότι εν μέσω κρίσης που επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα απευθύνονται στο κράτος για στήριξη, το κράτος εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να θέσει περιβαλλοντικούς όρους στις εταιρείες που στηρίζει οικονομικά.

Μερικά παραδείγματα από πρωτοβουλίες άλλων χωρών

 1. Στις πλείστες των ευρωπαϊκών χωρών δίνονται κίνητρα για ανακαινίσεις κτηρίων με τον όρο ότι αυτές θα κάνουν τα κτήρια πιο οικολογικά.
  Πέραν από τη περιβαλλοντική πτυχή, μια ανακαίνιση δίνει εργασία σε όλων των ειδών τεχνίτες και μικρομεσαίους, άτομα δηλαδή που υποφέρουν περισσότερο από την οικονομική κρίση.
  Επιπλέον αναζωογονούνται περιοχές που ήταν μέχρι τώρα υποβαθμισμένες, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και μειώνεται η εξάπλωση της πόλης στη φύση.
  Το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα είναι αυτό που εφαρμόστηκε στη Γερμανία κάτω από τον τίτλο "απόδοση κτηρίων" και αποτελείτο από ένα ολοκληρωμένο πακέτο από ελάχιστες προδιαγραφές κτηρίων, δάνεια και επιχορηγήσεις με έμφαση στις ανακαινίσεις.
  Παρόμοιο πρόγραμμα εφαρμόστηκε και στις Ηνωμένες πολιτείες αλλά αυτό στόχευε σε κατοικίες ατόμων με χαμηλά εισοδήματα.
 2. Στην Αμερική βοήθεια στις αυτοκινητοβιομηχανίες συνοδευόταν από όρο να θέσουν στην αγορά ένα συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
 3. Στην Γερμανία ορισμένη από τη βοήθεια επικεντρώθηκε στην κατασκευή τραίνων με βοήθημα στο προσωπικό των αυτοκινητοβιομηχανιών να μεταφέρουν την πολύ συγγενική κατάρτισή τους στην κατασκευή τραίνων, εφόσον μειώθηκαν πολύ οι πωλήσεις αυτοκινήτων.
 4. Μια από τις πιο έξυπνες πρωτοβουλίες ήταν αυτή της πόλης του Βερολίνου όπου οι αρχές υπέδειξαν ενεργοβόρα κτήρια δημοσιοποίησαν τα ετήσια έξοδα σε ενέργεια και η εταιρεία που έπαιρνε τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης πληρωνόταν από τη διαφορά στο κόστος λόγω της εξοικονόμησης. Έτσι με μηδέν κόστος αναβαθμίστηκαν όλα τα δημόσια ενεργοβόρα κτήρια της πόλης.
 5. Στην Ισπανία επιβλήθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε κτήρια ηλιοθερμικών (ηλιακούς θερμοσίφωνες) και φωτοβολταικών. Η στήριξη που δινόταν για να αντιμετωπιστεί το επιπλέον κόστος συνδύαζε χαμηλότοκα δάνεια, επιχορηγήσεις και φορολογικές απαλλαγές.
 6. Η Κίνα υποχρέωσε τις χίλιες πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες της να μειώσουν σε προκαθορισμένο ποσοστό την κατανάλωση ενέργειας τους.

Στην Κύπρο δώσαμε για παράδειγμα άδεια σε ξενοδοχεία και γκολφ να κάνουν ιδιωτικές αφαλατώσεις αλλά δεν το συνδέσαμε π.χ. με την υποχρέωση να πάρουν μέτρα μείωσης νερού ή και ενέργειας.

Η σημασία της Εκπαίδευσης και επαγγελματικών κανονισμών

Η επαγγελματική κατάρτιση έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο γιατί ανοίγει νέες προοπτικές, περιορίζει την εισαγωγή ξένου ανθρώπινου δυναμικού και δίνει διέξοδο σε άτομα που δεν είχαν κλίση στα ακαδημαϊκά θέματα.

Για να πετύχει όμως θα πρέπει η κοινωνία να αποδεχτεί τη σημασία και προσφορά του επαγγελματία, να θεσμοθετηθεί η εξάσκηση των διαφόρων επαγγελμάτων και να δημιουργεί ευκαιρίες κατάρτισης σε όλες τις ηλικίες.

Θερμομονώσεις, συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συντήρηση οχημάτων, φωτοβολταικά και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μόνο μερικά από τα πράσινα επαγγέλματα που μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες εργοδότησης ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους.

Πρακτικές προτάσεις για την Κύπρο.

 1. Με βάση τη νομοθεσία για την Ενεργειακή Απόδοση κτηρίων, όλα τα καινούργια κτήρια πρέπει να κατασκευάζονται με ελάχιστες προδιαγραφές θερμομόνωσης. Ο μηχανικός του έργου υποβάλει την ενεργειακή μελέτη του μαζί με την πολεοδομική του άδεια. Με βάση αυτή τη μελέτη εκδίδεται και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου χωρίς να υπάρξει η δυνατότητα από πλευράς κυβέρνησης να ελέγχει όλα τα υπό κατασκευή κτήρια. Αν όμως με την υποβολή της αίτησης καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη του κτηρίου και ένα ποσό ανάλογα με το κτήριο (π.χ. €150 για μια κατοικία) τότε η έκδοση του τελικού πιστοποιητικού για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων μπορεί να εκδίδεται από ειδικά εκπαιδευμένους ιδιώτες επιστήμονες μετά από επίσκεψη στο εργοτάξιο και με την συμπλήρωση της κατασκευής. Ένα τέτοιο διάταγμα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε πολλούς νέους και άνεργους επιστήμονες.
 2. Να επισπευσθεί η εφαρμογή της πρόνοιας του πιο πάνω νόμου για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων και ιδιαίτερα το μέρος που αφορά τον έλεγχο των μεγάλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Εφόσον αυτό θα δημιουργήσει κινητικότητα στην αγορά με μηδαμινό κόστος στο δημόσιο.
 3. Χορηγίες για αλλαγή παλαιών συστημάτων θέρμανσης (π.χ. 15 χρόνων) σε σπίτια λόγω της χαμηλής τους ενεργειακής απόδοσης. Ένα παλιό σύστημα έχει αποδοτικότητα πολύ πιο χαμηλή από τα μοντέρνα συστήματα (π.χ. ένα σύστημα 25 χρονών έχει αποδοτικότητα 50% ενώ ένας καινούργιος βραστήρας θέρμανσης έχει αποδοτικότητα που ξεπερνά το 92%). Τα συστήματα αυτά είναι πολλά σε αριθμό και η αλλαγή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ρύπων και τη λιγότερη κατανάλωση καυσίμων.
  Με τη σωστή επιχορήγηση σε άτομα χαμηλών εισοδημάτων και δανεισμό μειωμένου επιτοκίου μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις αλλά θα δημιουργηθούν και πάρα πολλές δουλειές στην αγορά, σε τεχνίτες, υδραυλικούς μηχανολόγους κλπ.
 4. Να εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν εταιρείες και άτομα για διενέργεια ελέγχων και παροχή συμβουλών σε ιδιωτικές εταιρείες με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό θα δώσει ευκαιρίας σε νέους και μικρές εταιρείες με σχεδόν μηδαμινό κόστος για την κυβέρνηση και με μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος.
 5. Να τροποποιηθούν οι Πολεοδομικοί κανονισμοί ούτως ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση οικιακού τύπου ανεμογεννητριών.
 6. Κτήρια μεγαλύτερα από π.χ. 500 εμβαδόν να είναι υπόχρεα να εγκαθιστούν φωτοβολταικά συστήματα των 5Kw.
 7. Να γίνει αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας που επιβάλει σε κτηνοτροφικές μονάδες την επεξεργασία των λυμάτων τους. Αυτό θα δώσει επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε ένα σχετικά καινούργιο τομέα για την Κύπρο.
 8. Εταιρείες που συνεργάζονται με το Δημόσιο να πρέπει να αποδείξουν μια έντονη Εταιρική περιβαλλοντική Δραστηριότητα για να μπορούν να διεκδικούν κυβερνητικά συμβόλαια.
 9. Να προωθηθεί η δημιουργία ιδιωτικών συνεργείων για συμβουλές και πιστοποίηση της υγείας του δικτύου υδροδότησης εντός των ιδιωτικών περιουσιών. Αυτό θα μειώσει τη ζήτηση νερού, θα μειώσει τις διαρροές και θα δημιουργήσει μια θετική κινητικότητα στην αγορά για νέο εξοπλισμό. Μεγάλες κατοικίες και κτήρια θα πρέπει να υποχρεωθούν μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα να έχουν κάνει έλεγχο και να έχουν εφαρμόσει μέτρα μείωσης της κατανάλωσης νερού.
 10. Αλλαγή δικτύων υδροδότησης που παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες.
 11. Επίσπευση – όχι αναβολή – των κεντρικών συστημάτων αποχέτευσης που θα δώσουν μεγάλες ποσότητες νερού σε περιοχές που τώρα δεν διαθέτουν νερό για άρδευση. Η σταθερή ποσότητα νερού θα δώσει νέες δραστηριότητες στην περιοχή.
 12. Να απαγορεύεται σε κτηριακά συγκροτήματα, ξενοδοχεία και κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα να χρησιμοποιούν πόσιμο νερό για τη πισίνα και να υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν νερό της θάλασσας.
 13. Να δοθεί διορία π.χ. 2 ετών μέσα στην οποία όλες οι εξωτερικές πισίνες να εγκαταστήσουν σκέπαστρο.
 14. Να ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου καθαρισμού της υπαίθρου από ογκώδη απόβλητα το οποίο έχει δύο σοβαρά πλεονεκτήματα: (α) θα καθαρίσουμε το κυπριακό ύπαιθρο από ένα μέρος των πολλών αποβλήτων που είναι διάσπαρτα και (β) τα λεφτά που θα ξοδευτούν με λίγη προσοχή θα καταλήξουν σε βιοπαλαιστές.
  Από τις μελέτες που έχουν γίνει υπάρχουν 1000 περίπου χώροι με ογκώδει απόβλητα και χρειάζονται 10000 διαδρομές αυτοκινήτων για να μεταφερθούν στην ανακύκλωση.
 15. Να υποχρεωθούν ξενοδόχοι, γήπεδα, στρατόπεδα, σχολεία και δημόσια κτίρια να αφαιρέσουν τα παλιού τύπου ουρητήρια αντρών που καταναλώνουν άσκοπα τεράστιες ποσότητες νερού, είτε με άνυδρα ουρητήρια είτε με αυτόματο σύστημα. Το κάθε ένα από αυτά μπορεί να σπαταλά μέχρι και 1000 λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί από μικρές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 16. Να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η έκδοση του διατάγματος που αφορά τα προσόντα όσων λαμβάνουν μέρος στην εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Η έκδοση του διατάγματος που καθυστερεί για χρόνια θα δώσει ευκαιρίες εργοδότησης σε νέους επιστήμονες σε ένα τομέα με δυσκολίες εργοδότησης και με συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς. Φυσικά το όφελος για το περιβάλλον θα είναι πολλαπλό εφόσον θα αναβαθμιστεί σοβαρά το επίπεδο των μελετών.
 17. Να προωθηθεί το συντομότερο η ανακύκλωση των αποβλήτων κατασκευών, των ελαστικών και η διαχείριση του αμιάντου.
 18. Τα μεταχειρισμένα λάδια της κουζίνας μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε βιοντίζελ. Θα πρέπει να οργανωθεί σύστημα συλλογής των λαδιών αυτών από κατοικίες και εστιατόρια για να προωθηθούν στις εταιρείες επεξεργασίας. Το όφελος είναι πολλαπλό, τα λάδια προκαλούν ζημιά στα αποχετευτικά συστήματα, υπάρχουν πολλοί μικροί βιοτέχνες που ασχολούνται με την επεξεργασία τους και η χρήση του βιοντίζελ θα συνεισφέρει στη μείωση των ρύπων.
 19. Να χρησιμοποιηθούν ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι εξωτερικοί επιθεωρητές για περιβαλλοντικά θέματα που θα πληρώνονται με βάση τις επιθεωρήσεις που έχουν κάνει.
 20. Με βάση κυπριακή νομοθεσία, θα πρέπει το 2010 να μειωθούν κατά 25% τα οργανικά απόβλητα που καταλήγουν σε σκυβαλότοπους. Ένα μεγάλο ποσοστό θα καλυφθεί από τους ΧΥΤΥ αλλά η συλλογή τους θα βοηθήσει και στην παραγωγή ενέργειας, στη μείωση των αποβλήτων και θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το νησί. Αυτό γίνεται ήδη από το 2006 στην ΕΕ γι αυτό υπάρχουν καλά παραδείγματα για μελέτη.
 21. Μια τεχνική εμπλουτισμού των υπογείων υδάτων αλλά κυρίως της αύξησης της υγρασίας του εδάφους είναι και η δημιουργία μικρών "φραγμάτων" ανάσχεσης, 2 με 3 μέτρα το καθένα σε επιλεγμένες πλαγιές. Το όφελος θα είναι τεράστιο για την κυπριακή φύση και η εργασία θα εκτελεστεί από εργάτες και οικοδόμους σε ολόκληρο το νησί. Ένα από τα κλασσικότερα παραδείγματα αυτής της τεχνικής είναι το νησί της Νάξου.
 22. Να προωθηθεί η εγκατάσταση συστημάτων συλλογής του νερού της βροχής για χρήση σε πλυντήρια, αποχωρητήρια ή ακόμη και για πλύσιμο των ρούχων. Αυτή η εγκατάσταση μαζί με την ολική επεξεργασία των οικιακών λυμάτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλες τις υπάρχουσες μεμονωμένες κατοικίες.
 23. Θα πρέπει οι κύπριοι αγρότες και οι βιομήχανοι κυπριακών προϊόντων να οργανώσουν εκστρατείες "αγοράζετε κυπριακά".