Παρόμοια

Προβολή PSAs (Public Service Announcements) από τηλεοπτικούς σταθμούς.

Έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα για την προβολή των PSAs από την τηλεόραση το οποίο πιστεύουμε είναι εφικτό να υλοποιηθεί από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή.

Προτεινόμενοs τρόπος προβολής των PSAs

* Nα προβληθούν όλα τα PSAs ταυτόχρονα σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς ούτως ώστε μια πιο οργανωμένη προβολή να έχει μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό.
* Να προβληθούν όλα τα φιλμάκια μέσα σε περίοδο ενός μηνός.
* Να προβληθεί τουλάχιστον 5 φορές το κάθε φιλμάκι.
* Η ζώνη προβολής των PSAs να συντονιστεί με το καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού όπου αυτό είναι δυνατό.

Περίοδος και συχνότητα προβολής

Υπολογίζεται ότι όλα τα PSAs θα υλοποιηθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Προτείνουμε ο χρόνος προβολής τους να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου για να δοθεί η ευκαιρία να τελειώσουν όλα τα φιλμάκια.

Κάθε βδομάδα μπορούν να προβάλλονται 3 διαφορετικά PSAs. Κάθε PSA θα προβληθεί 1 φορά την ημέρα από Δευτέρα – Παρασκευή ως εξής:

1η βδομάδα – PSAs 1, 2, 3

2η βδομάδα – PSAs 4, 5, 6

3η βδομάδα – PSAs 7, 8, 9

4η βδομάδα – PSAs 10, 11, 12

Τα PSAs δεν έχουν σκοπό να αναδείξουν εταιρίες αλλά τις περιβαλλοντικές τους δραστηριότητες και ευαισθησίες. Σε κανένα μέρος του φιλμ δεν θα φαίνεται το λογότυπο μιας εταιρίας. Μπορούν όμως να φανούν οι εγκαταστάσεις και άτομα του προσωπικού εκεί και όπου χρειάζεται.

Το όνομα όλων των συντελεστών της πραγματοποίησης των PSAs θα φαίνονται στο τέλος ως εξής:

CYPRUS CSR MEDIA INITIATIVE

(Όνομα τηλεοπτικού σταθμού)

(Όνομα εταιρίας που θα χορηγήσει το PSA)

Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος

DELEMA/McCANN ERICKSON

Media Studios