VegiesOnSale

13 Φεβρουαρίου 2024

Προς: κ. Μαρία Παναγιώτου

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Έντιμη κυρία Υπουργέ,

Θέμα: Οι αντιδράσεις των αγροτών

Τις τελευταίες μέρες παρακολουθήσαμε όλοι τις αντιδράσεις των αγροτών οι οποίοι τάσσονται ενάντια σε ορισμένες από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κύρια αντίδραση αφορά την πολιτική Farm to Fork –«Από την Φάρμα στο Πιάτο» η οποία αποτελεί μέρος της Πράσινης Συμφωνίας.

Οι στόχοι της πολιτικής αυτής είναι η δικαιότερη η κατανομή κερδών στην παραγωγή τροφής και στην παραγωγή υγιεινότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον τροφίμων.

Βασικές πρόνοιες είναι:

 1. Η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιοτικών.
 2. Η αύξηση της παραγωγής οργανικών (βιολογικών) προϊόντων.
 3. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων στις φάρμες.
 4. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις αγροτικές δραστηριότητες και προστασία της γεωργίας από τις αλλαγές του κλίματος.
 5. Η λήψη μέτρων για αύξησης των εισοδημάτων των γεωργών/κτηνοτρόφων ως αντιστάθμισμα των στόχων.

Η πρώτη πρόνοια είναι και η κυριότερη η οποία προκαλεί τις περισσότερες αντιδράσεις καθότι οι γεωργοί θεωρούν ότι η μείωση στη χρήση φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων και αντιβιοτικών, θα μειώσει κατά πολύ την παραγωγή τους και άρα τα εισοδήματα τους. Η αντίδραση αυτή είχε προβλεφθεί στις συζητήσεις στην ΕΕ και γι’ αυτό περιλήφθηκε και η πρόνοια για μέτρα αύξησης των εισοδημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Στις συζητήσεις στην ΕΕ συχνά γίνεται η αναφορά για μέτρα που θα επιτρέπουν στον αγρότη να διαθέτει τα προϊόντα του απευθείας στον καταναλωτή χωρίς την εμπλοκή των μεσαζόντων  οι οποίοι συχνά κερδίζουν περισσότερα από τον ίδιο τον παραγωγό. Για αυτό εξάλλου και η πολιτική ονομάστηκε «Από την Φάρμα στο Πιάτο».

Πιο κάτω επισυνάπτω μια σειρά από μέτρα τα οποία μπορεί το υπουργείο να εφαρμόσει για να βελτιωθούν τα εισοδήματα των αγροτών αλλά και άλλων συμπολιτών μας.

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Βουλευτής

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.


 Εισήγηση μέτρων:

Τα περισσότερα από τα πιο κάτω μέτρα είναι σχεδόν μηδενικού κόστους και χρειάζεται απλά κάποιος που νοιάζεται για να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις. Όλοι μας προειδοποιούν ότι μετά το 2030 θα έχουμε δύσκολες μέρες για την παραγωγή τροφής . Οφείλουμε στον κόσμο μας να οργανωθούμε σωστά και να κάνουμε ότι μπορούμε για τους ανθρώπους μας.

Τι πρέπει να γίνει για να αυξηθούν τα εισοδήματα τους;

 1. Οι αγρότες ζητούν εδώ και καιρό να γίνουν περιφερειακές λαϊκές αγορές, ιδιαίτερα σε στρατηγικά σημεία κύριων δρόμων που οδηγούν στις πόλεις.
 2. Οι λαϊκές αγορές των πόλεων έπρεπε να αυξηθούν και να μην επιτρέπεται να έχουν σημεία πώλησης οι έμποροι.
 3. Η λειτουργία εξειδικευμένων λαϊκών αγορών τακτικά και σε όλες τις πόλεις πχ για κοσμήματα, είδη χειροτεχνίας, τρόφιμα και «Food Markets» βοηθούν πολύ στην αύξηση των εισοδημάτων των αγροτών και των νέων γενικότερα.
 4. Η νομοθεσία για τον αθέμιτο εμπορικό ανταγωνισμό στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων, ψηφίστηκε, αλλά δεν φαίνεται να εφαρμόζεται.
 5. Αγοράζω κυπριακά: Δεν έγινε καμιά προσπάθεια από την κυβέρνηση για να βοηθηθούν οι παραγωγοί μας στην προώθηση και σήμανση των κυπριακών προϊόντων. Γνωρίζω από που ήρθαν οι μπανάνες και τα μήλα στις υπεραγορές αλλά κανένα κυπριακό προϊόν δεν έχει σήμανση.
 6. Πράσινες Συμβάσεις: Με βάση πρόνοια στις πράσινες Συμβάσεις το κράτος μπορεί να αγοράζει βιολογικά προϊόντα μέσω τις διαδικασίας των προσφορών. Φανταστείτε τις ποσότητες και την ποικιλία των προϊόντων /τροφίμων που αγοράζει το κράτος ολόχρονα για το στρατό, τα νοσοκομεία και τις φυλακές.
  Το πρόβλημα όμως είναι ότι και εδώ ενώ ψηφίστηκε η νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς, η κυβέρνηση δεν έκανε οτιδήποτε για να βοηθήσει τους παραγωγούς πχ. ντομάτων, λαχανικών κλπ να οργανωθούν. Έτσι για παράδειγμα όταν έβγαινε πχ. ένα νοσοκομείο προσφορές για βιολογικά προϊόντα κανένας παραγωγός βιολογικών προϊόντων δεν μπορούσε να υποβάλει προσφορά, επειδή δεν είχε τόσες μεγάλες ποσότητες από μόνος του.
 1. Νερό: Τα αποχετευτικά μας συστήματα παράγουν τεράστιες ποσότητες επεξεργασμένων λυμάτων που θα μπορούσαν εύκολα να διοχετευτούν στην γεωργία. Μεγάλες ποσότητες όμως καταλήγουν στη θάλασσα ή αλλού, ενώ έπρεπε η κυβέρνηση να κατασκευάσει δεξαμενές αποθήκευσης και αγωγούς που να μεταφέρουν το νερό στους γεωργούς για καλλιέργειες, όπως πχ. παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών.
 2. Βόσκηση: Το πρόβλημα με τα αγριόχορτα κοντά σε δασικές περιοχές και το κίνδυνο μετάδοσης φωτιάς μπορεί εύκολα να λυθεί με το να πληρώνονται κτηνοτρόφοι να βόσκουν τα ζώα τους σε συγκεκριμένες διαδρομές όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Θα υπάρχει όφελος και για τα δάση και για τους κτηνοτρόφους.
 3. Συνεχείς εκπαίδευση των αγροτών για νέες τεχνικές και για βιολογικές καλλιέργειες, διευκολύνσεις σε οικοτεχνίες για παραγωγή τροφίμων αφού οι πρόνοιες του HCCP που ισχύουν τώρα είναι απαγορευτικές. Παροχή χαμηλότοκων δανείων και μικροδανείων, δημιουργία πλατφόρμας για απευθείας πωλήσεις από τον αγρότη στον καταναλωτή, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και βοήθεια στη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων, δωρεάν διάθεση εδαφοβελτιωτικού – κόμποστ και πολλά άλλα.