Απάντηση 23.06.008.03.011

Απάντηση ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2003 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.011, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη.

«Σχετικά με τον περιφερειακό σκυβαλότοπο στον Ατσά, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο περιφερειακός σκυβαλότοπος στον Ατσά λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων των περιοχών Μαραθάσας και Σολιάς, του Αστρομερίτη και της Περιστερώνας, πάνω σε προσωρινή βάση, μέχρι να κατασκευασθεί ο μόνιμος περιφερειακός χώρος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών αποβλήτων Λευκωσίας. Η επιλογή του αποφασίσθηκε μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για κατάργηση των διάσπαρτων κοινοτικών σκυβαλότοπων που βρίσκονται σε περιοχές ευαίσθητες ως προς τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών.

Για αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν δοθεί οδηγίες στον έπαρχο Λευκωσίας όπως, σε συνεργασία με τις επηρεαζόμενες κοινότητες, ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, για να τερματισθεί η καύση των σκυβάλων και η απόρριψη των λυμάτων στο σκυβαλότοπο.»