Απάντηση 23.06.008.03.550

Απάντηση ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2004 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.550, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σχετικά με την απόρριψη ψόφιων ζώων και σκουπιδιών στην περιοχή Γερίου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Είναι γεγονός ότι στην κοινότητα Γερίου απορρίπτονται ανεξέλεγκτα τόσο από τους κατοίκους Γερίου όσο και από τους κατοίκους του δήμου Λατσιών άχρηστα υλικά και σκουπίδια σε ξηρική κρατική και ιδιωτική γη. Το κοινοτικό συμβούλιο τοποθετεί σε όλους τους πιθανούς χώρους όπου απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σκύβαλα προειδοποιητικές πινακίδες, στις οποίες τονίζεται ότι απαγορεύεται η απόρριψη σκυβάλων.

Συναφώς αναφέρεται ότι το κοινοτικό συμβούλιο Γερίου αναλαμβάνει κατά καιρούς, μέσα στα πλαίσια εκστρατείας καθαριότητας, να καθαρίζει αρκετούς από τους χώρους όπου απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σκύβαλα. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει συμβάλει οικονομικά στην καθαριότητα κατ’ επανάληψη.»