Απάντηση 23.06.008.03.157

Απάντηση ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2004 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.157, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με τη ρύπανση από σκουπίδια και λύματα στην περιοχή Τηλλυρίας, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.      1. Διάθεση σκυβάλων των κοινοτήτων της περιοχής Τηλλυρίας

          Ο υφιστάμενος σκυβαλότοπος στην περιοχή “Πηγή” θα συνεχίσει να λειτουργεί πάνω σε προσωρινή βάση, μέχρι να ετοιμασθούν οι μελέτες για τους υφιστάμενους σκυβαλότοπους που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις για τη διάθεση των σκυβάλων των κοινοτήτων που εξυπηρετούνται από τους υφιστάμενους σκυβαλότοπους, όπως επίσης και εισηγήσεις για τη διαμόρφωση των υφισταμένων.

          Μέχρι τη συμπλήρωση των μελετών το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Πύργου ανέλαβε τη διαχείριση του πιο πάνω σκυβαλότοπου (ενταφιασμός σκυβάλων και απαγόρευση της καύσης τους).  Μεγάλο τμήμα των σκυβάλων έχει ήδη καλυφθεί και τις επόμενες μέρες θα καλυφθεί και το υπόλοιπο.

2.       2. Διάθεση οικιακών λυμάτων των κοινοτήτων της περιοχής Τηλλυρίας

          Το θέμα της εξεύρεσης τρόπου για την οριστική επίλυση των προβλημάτων διάθεσης των οικιακών λυμάτων θα εξετασθεί από το αρμόδιο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

          Για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος που διαπιστώνεται με τη λειτουργία της χωμάτινης δεξαμενής όπου απορρίπτονται τα οικιακά λύματα της περιοχής θα μελετηθεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των λυμάτων της κοινότητας Κάτω Πύργου, που είναι η μεγαλύτερη της περιοχής στην οποία παρατηρείται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, στο βιολογικό σταθμό που κατασκευάσθηκε για τις ανάγκες του αλιευτικού καταφυγίου Κάτω Πύργου.  Σύσκεψη για τη μελέτη του θέματος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2004 στο Γραφείο Επάρχου Λευκωσίας.»