Απάντηση ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2011 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.048, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αριθμό 23.06.009.05.02.048 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσο Μητσόπουλο και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας με ημερομηνία 11/07/2011 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα:

(α) Η κατασκευή της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Λάρνακας-Αμμοχώστου έγινε με βάση συμβόλαιο τύπου “Μελέτη-Κατασκευή- Λειτουργία” (Design-Build-Operate) και η κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει την ευθύνη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων για 10 χρόνια. Το κόστος κατασκευής έχει αναληφθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος, ενώ το κόστος λειτουργίας της Μονάδας είναι καθορισμένο με βάση το συμβόλαιο και αναλαμβάνεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα, για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συμβολαίου κατά την περίοδο λειτουργίας, εκ μέρους όλων των Δήμων και Κοινοτήτων των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, διορίστηκε Συμβούλιο (4 Δήμαρχοι, 4 Κοινοτάρχες των Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών), σύμφωνα με τον περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Απορριμμάτων Νόμο 85(Ι)/2005. Το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, έχει και την ευθύνη για τον επιμερισμό των χρεώσεων των Δήμων και Κοινοτήτων που εξυπηρετούνται από τη Μονάδα, ανάλογα με τις ποσότητες των οικιακών αποβλήτων που μεταφέρουν στη Μονάδα.

(β) Το κόστος λειτουργίας της Μονάδας ήταν προκαθορισμένο και γνωστό τόσο στην Ένωση Δήμων Κύπρου, όσο και στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου. Αναμενόμενη, επίσης, ήταν η αύξηση του κόστους διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων και των τελών συλλογής σκυβάλων γιατί μέχρι πρότινος δεν υπήρχε διαχείριση, αλλά αποκομιδή και απόρριψη σε χωματερές.

Το Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το Συμβούλιο Διαχείρισης εξετάζουν τη δυνατότητα μείωσης των χρεώσεων προς τους Δήμους και Κοινότητες και συγκράτησης των αυξήσεων των τελών συλλογής σκυβάλων. Από τα μέτρα αυτά θα επωφεληθούν όλοι οι πολίτες, περιλαμβανομένων και πολιτών με χαμηλά εισοδήματα.

(γ) Ο πιο ορθολογικός και δίκαιος τρόπος επιβολής των τελών συλλογής και διαχείρισης σκυβάλων στους πολίτες είναι η σύνδεσή τους με τον όγκο των αποβλήτων που παράγει κάθε νοικοκυριό. Μια τέτοια πολιτική θα αποτελέσει και οικονομικό κίνητρο προς τους πολίτες για να μειώσουν τον όγκο των αποβλήτων που παράγουν και οδηγούνται στις Μονάδες και ταυτόχρονα να συμμορφωθούν με τους κανόνες των συστημάτων διαλογής στην πηγή. Για να εφαρμοστεί και να επιτύχει ένα τέτοιο μέτρο απαιτούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο που η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενεργεί μέχρι σήμερα για τη συλλογή των οικιακών αποβλήτων.

(δ) Δυστυχώς, ο όγκος των οικιακών αποβλήτων εξακολουθεί να αυξάνεται, σε αναλογία με την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου και αν δε διαφοροποιηθεί ο τρόπος ζωής και σκέψης των πολιτών, είναι αμφίβολο κατά πόσο ο όγκος αυτός θα μειωθεί. Η μείωση της παραγωγής των αποβλήτων στην πηγή πρέπει να εμπεδωθεί στους πολίτες και να γίνει τρόπος ζωής, ώστε να επιτευχθεί η μείωση της μέσης κατά κεφαλήν ετήσιας παραγωγής αποβλήτων που ανέρχεται σήμερα σε 750 κιλά.»