Η εφευρετικότητα των Kυπρίων είναι γνωστή. Ορισμένες φορές όμως αυτή ακριβώς η εφευρετικότητα μας οδηγεί σε προβλήματα αφού εφαρμόζεται και για παραβίαση κανονισμών για πρόσκαιρο κέρδος.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η εφευρετικότητα ορισμένων να πωλούν αυτοκίνητα χρησιμοποιώντας τους δρόμους του δημοσίου για μάντρες.
Αν υποθέσουμε ότι κάποιος του οποίου η θέση δεν του επιτρέπει να εξασκεί δεύτερο επάγγελμα αποφασίσει να πωλεί μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για επιπλέον εισόδημα.
Η διατήρηση μάντρας έχει το κόστος της σε ενοικίαση χώρου και μισθών και επιπλέον κινδυνεύει να ανακαλυφθεί ο ιδιοκτήτης.
Μια εύκολη και χωρίς κόστος λύση, είναι η χρήση δημόσιων χώρων για τη διαφήμιση των οχημάτων και αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολα από ότι νομίζετε.

Χρειάζεται χώρος απλά κάποιος επιπλέον χώρος σε πεζοδρόμια κατά προτίμηση δίπλα από πολυσύχναστους δρόμους, τοποθετούνται εκεί 3 - 4 αυτοκίνητα με τρόπο που να τα βλέπουν οι περαστικοί, τοποθετείται ανακοίνωση επικολλημένη στο παράθυρο του αυτοκινήτου με την ένδειξη "πωλείται" και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου συνήθως, αφού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σταθερός αριθμός.

Αυτό επαναλαμβάνεται σε διάφορα σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές, να εκτίθενται πιο πολλά αυτοκίνητα σε δρόμους από ότι υπάρχουν σε μια μάντρα.
Τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να είναι εισαγόμενα ή απλά να ανήκουν σε μια μάντρα η οποία θα πληρώσει ποσοστό αν γίνει πώληση.
Οι καλοί "επαγγελματίες" του είδους μετακινούν συχνά τα αυτοκίνητα αυτά στους διάφορους χώρους που έχουν εντοπίσει για να προσφέρεται και ποικιλία στους περαστικούς.

Η οπτική ρύπανση, η ακαταστασία, η παρεμπόδιση των πεζών και ο κίνδυνος από την μειωμένη ορατότητα των οδηγών θα πρέπει να οδηγήσει τις Αρμόδιες Αρχές στο να θέσουν τέρμα στην πρακτική αυτή.
Ίσως θα πρέπει τα αυτοκίνητα αυτά να περιλαμβάνονται στα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα που οι Δήμοι επικολλούν ανακοίνωση για μετακίνηση και αποστολή στην ανακύκλωση.
Αυτό θα το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον !