Απάντηση 23.06.009.04.309

Απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.309, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό 23.06.009.04.309 και ημερομηνία 12.10.2009 σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση με την οποία παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Επίλυση των προβλημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και στη Βιομηχανική Ζώνη Παλαιομετόχου.

Τα θέματα της ασφάλειας και της πυρασφάλειας εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αντίστοιχα.

2. Δημιουργία βιολογικού σταθμού που να εξυπηρετεί τόσο τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς όσο και τη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου.

Η δημιουργία βιολογικού σταθμού στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς είναι στους προγραμματισμούς του Υπουργείου μας. Ωστόσο ο σχεδιασμός του σταθμού και η σχετική μελέτη θα γίνουν όταν εγκατασταθούν όλες οι βιομηχανικές μονάδες στην περιοχή για να διαφανεί το είδος και οι ποσότητες των βιομηχανικών αποβλήτων. Η Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Μελλοντικά, ενδεχομένως να καλυφθεί από τον προγραμματιζόμενο βιολογικό σταθμό στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς.

3. Επίλυση του σοβαρού προβλήματος δυσοσμίας που προκαλείται από τη λειτουργία φάρμας αλόγων και χοιροστασίων στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και στη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος δυσοσμίας που προκαλείται από την ύπαρξη φάρμων ζώων στην ευρύτερη περιοχή εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

4. Δημιουργία μικρού σύγχρονου ιατρικού κέντρου για τις ανάγκες της Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς και της Βιομηχανικής Ζώνης Παλαιομετόχου.

Η δημιουργία Ιατρικού Κέντρου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας.

5. Χάραξη και διάνοιξη του εσωτερικού οδικού δικτύου της Βιομηχανικής Ζώνης Παλιομετόχου και δημιουργία κεντρικού οδικού άξονα. Η απουσία επίσημου οδικού δικτύου δημιουργεί ανυπέρβλητα κωλύματα αναφορικά με την εξασφάλιση των αναγκαίων πολεοδομικών αδειών για ανάπτυξη των βιομηχανικών τεμαχίων.

Το Υπουργείο μας έχει μεριμνήσει και έχει ετοιμασθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως ρυθμιστικό σχέδιο της Βιομηχανικής Ζώνης Παλιομετόχου για τη δημιουργία οδικού δικτύου. Σύμφωνα με την Κυβερνητική Πολιτική ανάπτυξης των Βιομηχανικών Ζωνών η κατασκευή του κεντρικού οδικού άξονα και η χάραξη του εσωτερικού οδικού δίκτυου αναλαμβάνεται από τις τοπικές Αρχές με κάλυψη της δαπάνης από την Κυβέρνηση. Το Υπουργείο μας είναι έτοιμο για την απαλλοτρίωση της ακίνητης ιδιωτικής ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη δημιουργία του οδικού δικτύου της Βιομηχανικής Ζώνης Παλιομετόχου. Αναμένεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλιομετόχου η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων του οδικού δικτύου της Ζώνης.

6. Δημιουργία υποδομής περισυλλογής των σκυβάλων που να εξυπηρετεί τόσο τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς όσο και τη Βιομηχανική Ζώνη Παλαιομετόχου.

Η περισυλλογή των σκυβάλων στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και στη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου είναι ευθύνη των τοπικών Αρχών.

7. Δημιουργία κατάλληλου χώρου στάθμευσης που να εξυπηρετεί τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και τη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου.

Με την κατασκευή των έργων υποδομής στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς έχουν δημιουργηθεί οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν πλήρως την περιοχή.

Στη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου δεν έχει ακόμη κατασκευασθεί το οδικό δίκτυο. Οι ιδιοκτησίες στη Ζώνη είναι ιδιωτικές και με την ανάπτυξή τους η Πολεοδομική Αρχή θα θέσει όρους στους ιδιοκτήτες τους για δημιουργία χώρων στάθμευσης.»