ΜΕ ΣΤΟΧΟ την ενίσχυση των προσπαθειών του για την ανάπτυξη, συντήρηση και ποιοτική βελτίωση του πρασίνου, ο Δήμος Γεροσκήπου, προχωρεί στην εφαρμογή προγράμματος υιοθεσίας χώρων πρασίνου. Βάσει της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι οργανωμένα σύνολα, φορείς, ομάδες δημοτών αλλά και μεμονωμένα άτομα.
Στα πλαίσια της υιοθεσίας των χώρων, που μπορεί να είναι πάρκα, ανθώνες ή γλάστρες, οι υιοθετούντες θα δεσμεύονται όπως καθαρίζουν το χώρο, σε τακτική συμφωνημένη βάση, τοποθετούν σακούλες απορριμμάτων ή κλαδευμάτων σε συμφωνημένο σημείο, φυτεύουν δέντρα ή φυτά μόνο μετά από γραπτή άδεια της υπηρεσίας και όπως αρδεύουν τον χώρο, με πρόγραμμα που θα εγκρίνεται από την υπηρεσία Από την πλευρά του, ο Δήμος Γεροσκήπου, θα αναλαμβάνει να μαζεύει τα απορρίμματα και τα κλαδεύματα, να αποκαθιστά τυχόν βανδαλισμούς, να παρέχει σακούλες απορριμμάτων, να πληρώνει για τις δαπάνες λιπασμάτων, νερού και ρεύματος, να συμβάλλει στις εξειδικευμένες ανάγκες, να στηρίζει τους εθελοντές και να τοποθετεί συγκεκριμένη διακριτική πινακίδα υιοθεσίας.
Το σχετικό έντυπο, για τους ενδιαφερόμενους, διατίθεται στα γραφεία του Δήμου Γεροσκήπου.