Αγγελος Αγγελοδήμου | 11/06/2012

 Ο πολίτης σήμερα ζητά όλο και περισσότερες υπηρεσίες ψηλής ποιότητας αλλά και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση του.

Τη «μεταμόρφωση» των Δημάρχων και Κοινοταρχών σε σύγχρονους μάνατζερ, οι οποίοι θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα και να ανταποκριθούν στα αιτήματα και τις προσδοκίες των πολιτών της νέας γενιάς επιδιώκει το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το οποίο υλοποιεί η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Ο Γραμματέας της Ένωσης Κοινοτήτων, Παναγιώτης Δαμιανού μιλά στη Business Weekly για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς επίσης και για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

 

Ο κ. Δαμιανού σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι μέσα από την εκπαίδευση, τα στελέχη των δήμων και κοινοτήτων θα αποκτήσουν γνώσεις για να μπορούν με ταχύτητα να λαμβάνουν πληροφορίες, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να κατανοούν τις διάφορες Νομοθεσίες, καθώς επίσης  και να αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες για να μπορούν να αξιολογούν σωστά τα διάφορα αιτήματα των πολιτών. Επιπλέον, μέσα από την εκπαίδευση θα αποκτήσουν γνώσεις για αποδοτική και ουσιαστική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων απ΄ όπου κι αν αυτοί προέρχονται.

Κατ’ αρχήν πέστε μας σε ποια άτομα απευθύνεται το Έργο που υλοποιεί η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»;
Το έργο απευθύνεται σε όλους τους Δημάρχους και όλους τους Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων της Κύπρου, στους Γραμματείς των Δήμων και των Κοινοτήτων, σε Μέλη Κοινοτικών και Δημοτικών Συμβουλίων και το Προσωπικό των Δήμων και Κοινοτήτων. Συνολικά θα εκπαιδευτούν 1500 άτομα. Βεβαίως, στην εκπαίδευση θα συμμετέχουν και στελέχη της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων. Να σημειωθεί ότι οι δύο οργανισμοί αυτοί των Δήμων και των Κοινοτήτων στηρίζουν και συμβάλλουν κατά αποφασιστικό τρόπο στην υλοποίηση του προγράμματος.

Σε ποιους τομείς θα τύχουν εκπαίδευσης τα στελέχη των δήμων και των κοινοτήτων;
Τα στελέχη των δήμων και κοινοτήτων θα εκπαιδευτούν σε ενότητες όπως στρατηγικός σχεδιασμός, διαμόρφωση οράματος και κουλτούρας, αποτελεσματική ηγεσία, διαχείριση προσωπικού, διοίκηση και διαχείριση έργων, ευρωπαϊκά προγράμματα, συμπράξεις και συνεργασίες, θεσμικό πλαίσιο διοίκησης των Δήμων και Κοινοτήτων αντίστοιχα, αποτελεσματική επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων και παραπόνων των πολιτών, διαχείριση χρόνου και συσκέψεων, αξιοποίηση της τεχνολογίας, επαγγελματισμός και ηθική συμπεριφορά.

Πόσο σημαντικό είναι για ένα άτομο που ηγείται ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας να είναι ταυτόχρονα και μάνατζερ για να μπορεί να προσφέρει πιο αποτελεσματικά υπηρεσίες στον πολίτη;
Αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό, αφού ο πολίτης σήμερα ζητά όλο και περισσότερες υπηρεσίες ψηλής ποιότητας αλλά και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση του. Ο πληθυσμός της υπαίθρου, με εξαίρεση δυστυχώς τις ορεινές κοινότητες, αυξάνεται και οι νέοι αποτελούν ζωντανό τμήμα αυτού του πληθυσμού. Οι νέοι είναι γνώστες των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και θέλουν να έχουν άμεση εξυπηρέτηση. Η ανάγκη αυτή απαιτεί την εκπαίδευση τόσο των εκλεγμένων εκπροσώπων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και των υπηρεσιακών στελεχών. Οι ΟΤΑ, που είναι οι κατεξοχήν φορείς που βρίσκονται κοντά στον πολίτη, έχουν εξελιχθεί σε φορείς παροχής ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών προς τον πολίτη και παράλληλα ασκούν αναπτυξιακή πολιτική με σημασία τοπική και εθνική. Στο σύγχρονο, περίπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτείται η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών της ΤΑ, ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα της παραγωγικής προσπάθειας, προσφέροντας υπηρεσίες κατά τον πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
Αρχικά έγινε μελέτη και καταγραφή πρακτικών εκπαίδευσης και ανάπτυξης της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας που ακολουθούνται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα στον Ευρωπαϊκό χώρο– στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έγινε εντοπισμός και ανάλυση πρακτικών αναφορικά με το πιο πάνω θέμα που είναι σχετικές με την Κύπρο. Επιλέγηκαν πέντε περιπτώσεις από τουλάχιστον δυο διαφορετικές χώρες και ακολούθησε επί τόπου επίσκεψη και λεπτομερής καταγραφή και ανάλυση των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Σε δεύτερο στάδιο έγινε καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών μάθησης και ανάπτυξης που υπάρχουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και εργαστήρια δομημένου διαλόγου, ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το ποιες είναι πραγματικά οι ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης των στελεχών των ΟΤΑ. Με βάση τη διάγνωση αυτή διαμορφώθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούν σήμερα τα στελέχη των ΟΤΑ.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα «Δίκτυο» υποστήριξης των διαδικασιών διαχείρισης της μάθησης στους ΟΤΑ. Στα πλαίσια του Δικτύου πραγματοποιήθηκαν πενθήμερα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις διάφορες επαρχίες, κατά τη διάρκεια των οποίων εκπαιδεύτηκαν 93 επιλεγμένα στελέχη από τους ΟΤΑ, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων και την ΚΑΔΔ σε θέματα διαχείρισης της μάθησης. Στη συνέχεια, τα στελέχη από τους ΟΤΑ διαχωρίστηκαν σε δεκαπέντε περιφερειακές ομάδες διαχείρισης της μάθησης και ένας από κάθε ομάδα επιλέγηκε ως συντονιστής της. Οι δεκαπέντε συντονιστές μαζί με δέκα στελέχη από την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων και την ΚΑΔΔ συμμετείχαν σε πενθήμερη εκπαιδευτική αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε εργαστήρι για τη Μάθηση μέσα από τη Δράση (Action Learning).

Στο παρόν στάδιο υλοποιείται η Σύμβαση με τίτλο «Μαθησιακές Δραστηριότητες σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας», η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων μάθησης που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών των ΟΤΑ. Περιλαμβάνει 2 διήμερα εκπαίδευσης στην Κύπρο και 1 τριήμερο εκπαίδευσης στο εξωτερικό για του Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων και 5 μονοήμερα εκπαίδευσης στην Κύπρο και 1 τριήμερο εκπαίδευσης στο εξωτερικό για τους Γραμματείς.

ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ…
Πως αναμένετε αυτή η εκπαίδευση να βοηθήσει τους Δήμους και τις Κοινότητες στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
Μέσα από την εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις για να μπορούν με ταχύτητα να λαμβάνουν πληροφορίες, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αλλά και να κατανοούν τις διάφορες Νομοθεσίες, έτσι που κυρίως οι πολιτικές και οι αποφάσεις τους να λαμβάνονται στα πλαίσια των Νόμων και Κανονισμών. Επίσης, θα αποκτήσουν γνώσεις για να μπορούν να αξιολογούν σωστά τα διάφορα αιτήματα των πολιτών, να μπορούν να καθορίζουν τις προτεραιότητες τους και με βάση την πρακτική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, να εισηγούνται τροποποιήσεις των Νόμων και Κανονισμών για την καλύτερη και πιο ευέλικτη λειτουργία των ΟΤΑ και να ασκούν τον διεκδικητικό τους ρόλο εκεί και όπου απαιτείται είτε προς την κεντρική κυβέρνηση, είτε προς τη Βουλή, είτε προς άλλους οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, κατά τρόπο τεκμηριωμένο και πειστικό. Επιπλέον, μέσα από την εκπαίδευση θα αποκτήσουν γνώσεις για αποδοτική και ουσιαστική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων απ΄ όπου κι αν αυτοί προέρχονται.