Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί ένας ευρείας κλίμακας έλεγχος που έχει διεξαχθεί σχετικά με τη διαχείριση των παραλιών της Κύπρου και η σχετική Έκθεση βρίσκεται από σήμερα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (www.audit.gov.cy). Ο έλεγχος κάλυψε την εποπτεία, οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση, τα θέματα επεμβάσεων εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και της θαλάσσιας ζώνης, το πρόβλημα με τα απόβλητα των σκαφών αναψυχής και θέματα γενικής διαχείρισης των παραλιών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο καθορισμός περιοχών λουομένων και περιοχών νερών κολύμβησης, η διάβρωση των ακτών και τα θαλάσσια έργα,  η ποιότητα των νερών κολύμβησης, η πρόσβαση παραλιών από άτομα με αναπηρίες, και η παρουσία ναυαγοσωστών στις παραλίες.


Τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου είναι:

  • Διενέργεια μεγάλου αριθμού παράνομων επεμβάσεων, για την αποκατάσταση των οποίων δεν λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Πολλές φορές παρατηρείται πλήρης ανοχή των παραβατών από τις αρμόδιες αρχές.
  • Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η  αδειοδότηση της παροχής υπηρεσιών  (ενοικίαση ομπρελών και κρεβατιών) στις παραλίες, στον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα, αφού δεν ακολουθούνταν, μέχρι σήμερα, ανταγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης.   
  • Για καμιά από τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» δεν έχει εκδοθεί σχετικό Διάταγμα διαχείρισης και προστασίας της φύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 153(Ι)/2003.   
  • Έγινε αποδεκτός ο σχεδιασμός ιδιωτικής εταιρείας για δημιουργία γηπέδου γκολφ,  που επεκτείνεται μερικώς εντός του δικτύου  «Natura 2000» στην περιοχή «Πόλις-Γιαλιά», κατά παράβαση των όρων της εξαγγελθείσας πολιτικής για δημιουργία γηπέδων γκολφ, σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας χελωνών στην Κύπρο. Σε  σχετική Γνωμάτευσή της, η Περιβαλλοντική Αρχή παραδέχεται την μη λήψη επαρκών μέτρων για ικανοποίηση των βασικών αρχών πρόληψης και προφύλαξης σε σχέση με την προστασία περιβάλλοντος.  Η ΕΕ έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή για το θέμα, λόγω παράβασης των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Χωρίς να προδικάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας αφού εκκρεμεί η υποβολή των απαντήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ανεξάρτητα από την τελική θέση της ΕΕ, φαίνεται ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η σημασία που δίνεται στο  χειρισμό περιβαλλοντικών θεμάτων κατά την εξέταση ιδιωτικών και δημόσιων. αναπτυξιακών έργων.
  • Η Ζώνη Προστασίας Παραλίας (ΖΠΠ) καθορίστηκε πριν από αρκετά χρόνια και δεν έτυχε αναπροσαρμογής ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλοιώσεις  που επήλθαν στην ακτογραμμή, κυρίως λόγω διάβρωσης.  Λόγω των πιο πάνω, η ΖΠΠ σε ορισμένα σημεία βρίσκεται εντός της θάλασσας.  
  • Κατά την περίοδο 1963-2008, οι ακτές της Κύπρου υπέστηκαν σημαντική διάβρωση λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων και φυσικών φαινομένων. Ειδικότερα, η ακτογραμμή της Κύπρου έχει υποστεί, κατά την περίοδο 1963-2008, μέση διάβρωση 14,0 μέτρων (μέγιστη διάβρωση 260 μέτρα), σε μέτωπο συνολικού μήκους περίπου 92km, δηλαδή σε ποσοστό 19,8% της ακτογραμμής.           
  • Η διαχείριση των παραλιών διέπεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετημάτων, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν εκσυγχρονιστεί, με αποτέλεσμα να παρατηρείται κατακερματισμός αρμοδιοτήτων σε διάφορους φορείς, χωρίς να υπάρχει συντονιστικός μηχανισμός.  Η μη ύπαρξη εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση των παραλιών δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση.

Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ολόκληρο το κείμενο του διχειριστικού ελέγχου είναι εδώ