Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου εκφράζει Βαθύ προβληματισμό και ανησυχία για την εμφανή αδυναμία των Αρχών του Κράτους, αλλά και την έλλειψη αποφασιστικής βούλησης να θέσουν τέρμα σε παράνομες ενέργειες στην παραλία Καστέλλα στον Άγιο Τύχωνα.
Η υπόθεση αφορά την ανέγερση οικοδομής σε κρατικό τεμάχιο το οποίο εμπίπτει σε ζώνη προστασίας της παραλίας, με σκοπό την λειτουργία εστιατορίου/κέντρου αναψυχής χωρίς προηγουμένως να εξασφαλιστεί για το κτίριο η σχετική πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής.
Το ΕΤΕΚ εξετάζοντας όλα τα στοιχεία και δεδομένα που τέθηκαν υπόψη του, σημειώνει τα ακόλουθα:
1. Το γεγονός ότι για την ανάπτυξη υποβλήθηκε αίτηση κατά παρέκκλιση, σίγουρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι από τους ενδιαφερόμενους για την συνέχιση των παράνομων οικοδομικών εργασιών και την έναρξη λειτουργίας της ανάπτυξης ως κέντρου αναψυχής.
2. Το γεγονός ότι άμεσα ενδιαφερόμενος/αιτητής της ανάπτυξης φαίνεται να είναι το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, επιβαρύνει τη θέση της κοινοτικής αρχής η οποία θα έπρεπε να λειτουργούσε ως ο θεματοφύλακας των θεσμοθετημένων διαδικασιών που άπτονται της άσκησης και επιβολής ελέγχου.
3. Το ότι οι οικοδομικές εργασίες συνεχίστηκαν απρόσκοπτα ακόμα και μετά την Ειδοποίηση Επιβολής, την οποία απέστειλε πριν από ένα περίπου χρόνο η Πολεοδομική Aρχή προς τους ενδιαφερόμενους καθώς και η μετέπειτα λειτουργία του υποστατικού αποτελούν απαράδεκτα γεγονότα που δημιουργούν εύλογα 
ερωτηματικά και εκθέτουν ανεπανόρθωτα το κράτος το οποίο αδυνατεί ή/ και διστάζει να επιβάλει το νόμο.
4. Δυστυχώς αποδεικνύεται, και σε αυτή την περίπτωση, πως οι υφιστάμενοι μηχανισμοί πρόληψης και καταστολής της παρανομίας είναι ανεπαρκείς, γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία του πολεοδομικού συστήματος και της λειτουργίας του κράτους ευρύτερα.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει πως η ανοχή που επιδεικνύεται στην παρανομία πλήττει το δημόσιο συμφέρον, εκθέτει το κράτος, αδικεί το νομοταγή πολίτη και τορπιλίζει κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός υγιούς, ισόνομου, επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς, το ΕΤΕΚ καλεί τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών όπως αναλογιστεί και τις δικές του σημαντικές ευθύνες και προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για άρση της παρανομίας στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Το Υπουργείο θα πρέπει ταυτόχρονα να εγκύψει στο πρόβλημα και να προωθήσει ενέργειες που να στοχεύουν στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και έλεγχο των αναπτύξεων, με τρόπο που αυτός να καταστεί πραγματικά αποτελεσματικός ώστε να εκλείψουν παρόμοια φαινόμενα ασυδοσίας.
http://www.etek.org.cy/site-article-963-35-el.php
25 Ιουνίου 2015