Γιατί θεωρείτε το θέμα της διαχείρισης της παραλιακής ζώνης προβληματική;
Η προστασία της παραλίας βασίζεται στον “Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (ΚΕΦ.59)” ο οποίος χρονολογείται από το 1962 με μια σειρά από τροποποιήσεις που φτάνουν μέχρι το 2011. Δίνει πολύ μεγάλη εξουσία στον Έπαρχο και στις Τοπικές Αρχές χωρίς να τους υποχρεώνει να εφαρμόζουν διαδικασίες που θα προστατεύουν τη παράκτια ζώνη.

Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που να μας υποχρεώνει να είμαστε πιο προσεκτικοί για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα;
Το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόγραψε εκ μέρους όλων των κρατών μελών την σύμβαση για την “Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης” (ΟΔΠΖ). Η σύμβαση αυτή που είναι υποχρεωτική και για την Κύπρο, καθορίζει την παράκτια ζώνη με διαφορετικό τρόπο από ότι η κυπριακή νομοθεσία. Το πιο σημαντικό σημείο όμως είναι ότι καθορίζει μια σειρά από υποχρεωτικές διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα διάφορα έργα, δηλαδή γίνεται μελέτη και αποφασίζουν πολλοί και όχι δυο τρεις.

Οι διαφορές αυτές είναι πραγματικά σημαντικές;
Οι διαφορές είναι μεγάλες και θα έπρεπε εδώ και καιρό να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην κυπριακή νομοθεσία. Ίσως η  πιο σημαντική διαφορά είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Σύμβαση για παράδειγμα, εξετάζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από ένα έργο και καλεί σε Δημόσια Διαβούλευση όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική, την οικονομική, και την πολιτιστική ανάπτυξη.
Η πρακτική που εφαρμόζεται τώρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν περιέχει καμιά ενημέρωση και βασίζεται στο εγώ αποφασίζω και εκτελώ!

Εσείς θεωρείτε ότι με τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις θα βελτιωθεί η κατάσταση;
Οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις στην Κύπρο είναι παρωδίες και χάσιμο χρόνου γιατί η κυβερνητική πλευρά συχνά επιλέγει ποιους θα καλέσει άρα δεν είναι πραγματικά δημόσιες, δεν αφήνει χρόνο για να εκφραστούν απόψεις και απλά αναλύει τις προτάσεις της και σχεδόν ποτέ δεν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των προσκεκλημένων. Χρειάζεται παράλληλα να καθοριστεί με νόμο και η διαδικασία των Δημόσιων Διαβουλεύσεων.

Γιατί μετά από τρία χρόνια δεν έχουμε ακόμη κάνει τις αλλαγές;
Οι παράκτιες περιοχές αποδίδουν οικονομικό κέρδος σε πολλούς. Άρα όσοι έχουν αυτή τη στιγμή την εξουσία δύσκολα θα την παραδώσουν στην κοινωνία των πολιτών. Ενόσω δεν υπάρχει έλεγχος στη χρηματοδότηση των κομμάτων και έλεγχος της διαφθοράς δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ οι καταστροφικές παρεμβάσεις συνεχίζονται, οι παραλίες καταστρέφονται, αλλάζουν φυσιογνωμία, διαβρώνονται και η θαλάσσια ζωή πεθαίνει.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημοσιεύθηκε στις 14/04/2014 στην εφημερίδα Φιλελεύθερος