Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.227, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα της Μεσογείου που δεν έχει κυρώσει και εφαρμόσει το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών, “Integrated Coastal Zone Management” (ICZM).
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρατηρείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην κύρωση και εφαρμογή του πρωτοκόλλου, καθώς η Κύπρος υπόκειται σε σοβαρές αλλοιώσεις και καταστροφές της παράκτιάς της ζώνης.»

Απάντηση 23.06.009.04.227 Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.227, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

"Υπογραφή Πρωτοκόλλου Ενοποιημένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών-Σύμβαση της Βαρκελώνης"

Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2009, σε σχέση με την ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
Κατά το Συνέδριο των Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων που πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Ιανουαρίου 2008 στη Μαδρίτη της Ισπανίας, το Πρωτόκολλο Ενοποιημένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών δεν υπογράφτηκε από την Κύπρο.
Η απόφαση της Κυβέρνησης για μη υπογραφή του Πρωτοκόλλου βασίστηκε στο γεγονός ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου που αφορά τη ζώνη προστασίας της παραλίας σε απόσταση 100 μέτρων, προσκρούει σε υφιστάμενες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το όλο θέμα μελετάται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»