Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.112, ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία των γηπέδων γκολφ στην Κύπρο, των οικισμών γηπέδων γκολφ και των αφαλατώσεων, καθώς και με τις υποχρεώσεις των κατασκευαστικών εταιρειών.»

 Απάντηση ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2013 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.112, ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναπτύξεις γηπέδων γκολφ

        Αναφέρομαι στην επιστολή της Αναπλ. Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. φακ. 23.06.009.04.112 και ημερομηνία 15/10/2012, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση για τα γήπεδα γκολφ και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ:

  1. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 60.644 ημερ. 28/7/2004 αποφάσισε να ορίσει Υπουργική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (πρόεδρος), Εσωτερικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Παιδείας και Πολιτισμού και Συγκοινωνιών και Έργων για να μελετήσει το θέμα της ανάπτυξης γηπέδων γκολφ στην Κύπρο και να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετική Έκθεση.
  2. Εν συνεχεία, με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 61.614 ημερ. 16/2/2005, υιοθετήθηκε η «Νέα Πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο». Σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση, υιοθετήθηκε νέα πολιτική για την ανάπτυξη μέχρι 14 συνολικά γηπέδων γκολφ στην Κύπρο. Ο αριθμός των 14 γηπέδων γκολφ, προέκυψε μετά από μελέτη από Τεχνική Επιτροπή στελεχωμένη από Λειτουργούς όλων των αρμόδιων/εμπλεκόμενων Κρατικών Υπηρεσιών, τεχνικών, ποιοτικών, ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων που αφορούσαν κυρίως το μέγεθος της Κύπρου, το ευνοϊκό κλίμα ολόχρονα καθώς και τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων golfers στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι, η απόφαση για τη δημιουργία 14 γηπέδων γκολφ παγκύπρια έχει επαναβεβαιωθεί με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 66.334 ημερ. 14.11.2007, αρ. 68.119 ημερ. 17.12.2008, αρ. 68.373 ημερ. 5.2.2009 και αρ. 68.935 ημερ. 3.6.2009 και αφορά όλες τις Επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου. Ακόμη, όσον αφορά την Προώθηση της Πολιτικής για την Ανάπτυξη των γηπέδων γκολφ στην Κύπρο, σχετικές είναι οι πρόσφατες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 73.087 ημερ. 31/1/2012, αρ. 73.193 ημερ. 14/2/2012 καθώς και η Απόφαση ημερομηνίας 30/8/2012.
  3. Επιπρόσθετα, πληροφορείσθε ότι, αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω ερώτηση του Βουλευτή κ. Περδίκη, η ερώτηση διαβιβάστηκε στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, λόγω αρμοδιότητας. Οι απαντήσεις που λήφθηκαν επισυνάπτονται.»

Σημείωση:   Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 Επισυνάπτεται: λεπτομέρειες για πολιτική των γκολφ 2013 ( 2013-02-05 01:36:26)