Έπρεπε πρώτα κυματοθραύστες και μετά εκβάθυνση

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΤΑ ΚΑΚΑπροηγούνται των καλών στις ακτές της Λεμεσού από τα έργα κατασκευής της Μαρίνας. Άρχισαν οι εργασίες εκβάθυνσης του βυθού στο χώρο που θα γίνει το λιμάνι, με αποτέλεσμα ήδη οι λάσπες να εμφανίζονται στις πλησίον παραλίες, αλλά και στα ανοικτά της θάλασσας, με συνέπειες που δεν μπορούν να καθοριστούν σε έκταση και χρόνο που θα διατηρηθούν, πράγμα που αποτελεί καίριο πλήγμα για τους ψαράδες. 
Σε σχετικές καταγγελίες προέβη ήδη δημόσια ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος προειδοποίησε πως το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις προβλέψεις της Περιβαλλοντικής Μελέτης και της Γνωμάτευσης της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, άρχισαν εργασίες εκβάθυνσης, πριν κατασκευαστούν οι κυματοθραύστες, έχει ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διάχυση της λάσπης. 
Τα παράπονα πολιτών που βλέπουν τη λάσπη να συσσωρεύεται αλλά και ψαράδων που επηρεάστηκαν από το θόλωμα των νερών στα ανοικτά λόγω της λάσπης είναι έντονα. «Το ζήτημα είναι το τι γίνεται με τον έλεγχο εφαρμογής των προνοιών και των όρων που τέθηκαν από πλευράς κράτους, αν γίνεται έλεγχος και τι δείχνει, υπέδειξε στον «Φ» ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, ερωτηθείς σχετικά με τα παράπονα που υποβάλλονται. Είναι σαφές ότι πρώτα έπρεπε να γίνουν οι κυματοθραύστες και μετά η εκβάθυνση, προσθέτει ο ίδιος. 
Σύμφωνα με τη «Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» για τη κατασκευή της μαρίνας Λεμεσού, προβλέπεται σαφώς πως οι διεργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης θα αρχίσουν μετά την κατασκευή των κυματοθραυστών και την απομόνωση της περιοχής από την ανοιχτή θάλασσα, για να μειωθεί η ιζηματομεταφορά στην ανοιχτή θάλασσα. 
Ο «Φ» επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία για προστασία του περιβάλλοντος στο Τμήμα Αλιείας, απ’ όπου αναφέρθηκε ότι διερευνάται το θέμα, ωστόσο υποδεικνύεται πως οι εργασίες σε ένα τόσο μεγάλο έργο, είναι δεδομένο ότι επιφέρουν σημαντική περιβαλλοντική αναστάτωση, όπως οι λάσπες. Από πλευράς της εταιρείας της Μαρίνας Λεμεσού, εκπρόσωπός της ανέφερε στον «Φ», ότι η αφαίρεση λάσπης από το βυθό, γίνεται στο παρόν στάδιο και για σκοπούς προετοιμασίας του βυθού για την ετοιμασία της βάσης για τοποθέτηση κυματοθραυστών. 
Οι διεργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης θα καλύπτουν έκταση περίπου 150,000τ.μ. και θα αφορούν την μετακίνηση περίπου 400,000 κ.μ. ιζήματος.