Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και υπουργός Εσωτερικών για το θέμα του λατομικού υλικού που χρειάζονται οι μαρίνες τον Ιανουάριο του 2011