Δύο διαφορετικά Τοπικά Σχέδια, ένα για τις Κοινότητες και ένα για τον Δήμο Πέγειας, προωθούνται στον Ακάμα. Το «Τοπικό Σχέδιο Χερσονήσου Ακάμα» καλύπτει τη διοικητική επικράτεια οκτώ κοινοτήτων (Νέο Χωριό, Ανδρολύκου, Φάσλι, Δρούσεια, Ίνια, Κάτω και Πάνω Αρόδες και Κάθικας) και το «Τοπικό Σχέδιο Δήμου Πέγειας», το οποίο καλύπτει τα 2/3 της διοικητικής επικράτειας του Δήμου Πέγειας, καθώς το υπόλοιπο 1/3 εμπίπτει ήδη στην περιοχή μελέτης του Τοπικού Σχεδίου Πάφου.

Για το Τοπικό Σχέδιο για τις Κοινότητες παρατηρείται κάποια καθυστέρηση, αλλά υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2021.

Περαιτέρω υλοποιείται το Ενιαίο Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτήτων του Ακάμα, το οποίο υλοποιείται από την Επαρχιακή Διοίκηση
Πάφου / Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα άρχισε να υλοποιείται ένας μεγάλος αριθμός έργων στις Κοινότητες.

Στον Κάθηκα προωθείται το Περιφερειακό Πολυδύναμο / Πολιτιστικό Κέντρο Ακάμα, χώροι εκπαίδευσης, απασχόλησης, αναψυχής και άθλησης. Το έργο έχει λάβει Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση και συνεχίζουν οι εργασίες, ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2020.

Περαιτέρω θα δημιουργηθεί στον Κάθηκα Περιφερειακό κέντρο πληροφόρησης χερσαίας χλωρίδας και πτηνοπανίδας. Είχαν προκηρυχτεί προσφορές χωρίς επιτυχία και ετοιμάζεται επαναπροκήρυξή τους, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Το 2022 έτοιμο το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα (βίντεο)

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση όψεων πυρήνα Κάθηκα και λιθόστρωση δρόμων πυρήνα ολοκληρώθηκαν οι 4 φάσεις και απομένει η 5η φάση που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2021.

Έχει ολοκληρωθεί και η Περιπατητική και Πολιτιστική Διαδρομή Κάθικας - Μούντικο - Ακάμας.

Στις κοινότητες Δρούσεια – Πιττοκόπος τρέχουν οι διεργασίες για Περιφερειακό κέντρο αγροτικής ζωής και παράδοσης Ακάμα – εκπαιδευτικό κέντρο χειροτεχνίας, οικοτεχνίας και παραδοσιακών προϊόντων. Οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο,
μάζεψαν τα εκθέματα και αναμένεται να γίνει αναπαλαίωση.

Περαιτέρω προχωρά το έργο της αποκατάστασης όψεων και ανάπλαση δρόμων και περιοχών του πυρήνα, ενώ η θέση θέας στην περιοχή «Κρυά Βρύση» ολοκληρώθηκε.

Στο Νέο Χωριό υπό εξέλιξη είναι το έργο της περιφερειακής έκθεσης ερπετών και αμφιβίων. Όσον αφορά το Κέντρο παραδοσιακής γαστρονομίας έγινε ένας φούρνος αλλά παγοποιήθηκε η εξέλιξη.

Για το περιφερειακό Κέντρο θαλάσσιας ζωής Ακάμα που ξεκίνησε αλλά παγοποιήθηκε, αναμένεται από το Κτηματολόγιο σχετική απάντηση προκειμένου να συνεχίσει το έργο.

Έργο υπό εξέλιξη είναι η ανάπλαση / εξωραϊσμός πλατείας κύριας εκκλησίας. Προβλέπεται ακόμα η αποκατάσταση τεσσάρων πετρόκτιστων γεφυριών, και μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκε το ένα γεφύρι.

Στις Πάνω Αρόδες προχωρεί η δημιουργία περιφερειακού κέντρου πληροφόρησης γεωλογίας και παλαιοντολογίας.

Στην Ανδρολίκου ολοκληρώθηκε το κοινοτικό πάρκο, έκθεση απολιθωμάτων, παιδότοπος, χώροι στάθμευσης.

Υπό εξέλιξη βρίσκεται έργο εξωραϊσμού βρύσης και ανάπλαση χώρου, ενώ αναμένεται και ο εξωραϊσμός ακόμα μιας βρύσης το 2020.

Έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση της πλατείας στον πυρήνα, καθώς και η διεύρυνση δρόμου. Παραμένει σε εκκρεμότητα η κατασκευή κοινοτικής αγροτικής αποθήκης.

Στην Ίννεια ολοκληρώθηκε ο εξωραϊσμός του παραδοσιακού πυρήνα του Οικισμού. Επιπλέον θα ξεκινήσει εντός του 2020 το έργο που αφορά την πολιτιστική διαδρομή «Αφροδίτη».

Υπό εξέλιξη είναι και το έργο που αφορά το Μουσείο Χελώνας, όπου υπάρχουν ζητήματα χρηματοδότησής του.

Τρέχουν οι εργασίες για το Εθνικό Δασικό Πάρκο
Η απόφαση της Κυβέρνησης να λειτουργήσει πλήρως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα πριν το τέλος του 2022 συνεπάγεται με εργασίες που πρέπει να προηγηθούν ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Μετά την οριστικοποίηση των επτά σημείων εισόδου έχουν συμφωνηθεί οι διευκολύνσεις που θα περιλαμβάνουν οι 14 κόμβοι υποδομών κυρίως κοντά στις εισόδους και αλλού όπως Λάρα και Φοντάνα Αμορόζα.

Επιπλέον, έχουν κατακυρωθεί συμβάσεις και άρχισαν να υλοποιούνται για τη Μελέτη Βελτίωσης του Οδικού Δικτύου, τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και τη Μελέτη Επισκεψιμότητας. Η προκαταρκτική μελέτη που θα δώσει τα στοιχεία για τη δέουσα εκτίμηση θα ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρίου, ενώ η πλήρης μελέτη τον Απρίλιο του 2021.

Το 2020 προγραμματίζεται να συζητηθούν επί μέρους θέματα και λεπτομέρειες για το πιθανό τέλος εισόδου, τον τρόπο ελέγχου της απόδοσης εσόδων στις Κοινότητες, την αγορά ειδικού εξοπλισμού για εκδοτήρια εισιτηρίων, τα κατασκευαστικά σχέδια των υποδομών, δημιουργία αγκυροβολίου στο Blue Lagoon και διάφορα άλλα θέματα ενώ οι μελέτες που προαναφέρθηκαν θα τρέχουν. Περαιτέρω αναμένεται να ληφθεί απόφαση για τους 17 παρκοφύλακες που θα είναι ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Τμήματος Δασών. Υπολογίζεται ότι οι πρώτες, μικρές κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν το 2021.

Προβλέπεται να κατασκευαστούν τέσσερα κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών στον Άσπρο Ποταμό, Βόρειο Κόλπο Λάρας, Λάρα και Λουτρά Αφροδίτης, καθώς και 30 κιόσκια ενημέρωσης επισκεπτών σε όλες τις εισόδους, στις κοινότητες και σε κόμβους υποδομών, καθώς και σε σημεία ενδιαφέροντος όπως αρχαία, βιοτόπους κλπ. Περαιτέρω στους κύριους κόμβους, σε επτά σημεία, θα δημιουργηθούν αναψυκτήρια, τα οποία θα διαχειρίζονται αδειούχοι πλανοδιοπώλες. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν καταστήματα τοπικών προϊόντων στον Άσπρο Ποταμό, Ίννια – Λάρα, Νότιο Κόλπο Λάρας.

Τα Σχέδια, Προγράμματα και Μέτρα χρηματοδοτούνται κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια (Διαρθρωτικά Ταμεία, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) αλλά και από τον εθνικό προϋπολογισμό – προϋπολογισμοί διαφόρων Υπουργείων.

Άγγελος Νικολάου
https://www.philenews.com/eidiseis/topika/article/849412/2021-to-topiko-schedio-akama136