Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.352, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ενστάσεις ομάδας περιβαλλοντικών οργανώσεων σε σχέση με την οριοθέτηση της περιοχής “Natura 2000” στη χερσόνησο του Ακάμα δεν τυγχάνουν μελέτης και χειρισμού με την πρέπουσα σημασία και ενδιαφέρον, όπως αυτές των διάφορων ιδιοκτητών γης. Δίνεται η εντύπωση ότι οι ενστάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι δευτερεύουσας σημασίας για τις αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή δεν αφορούν περιορισμό της έκτασης, αλλά προσθήκη στην προστατευόμενη περιοχή και μέρους του υπόλοιπου των βιοτόπων που δυστυχώς αφέθηκε έξω από την κυβερνητική πρόταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η διαχείριση των ενστάσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων κατά της απόφασης της κυβέρνησης σε σχέση με την οριοθέτηση της περιοχής “Natura 2000” στη χερσόνησο του Ακάμα.»

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2009 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.352, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερ. 15.10.2009, με την οποία διαβιβάζεται η πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Κατά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιστημονική Επιτροπή, μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την περιοχή «Χερσόνησος Ακάμα», διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, και ενστάσεις από μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ). Οι ενστάσεις αυτές είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(i) Οι ΜΚΟ δεν είναι ιδιοκτήτες γης μέσα στα όρια της περιοχής του Ακάμα.

(ii) Με τις ενστάσεις οι ΜΚΟ ζητούσαν επέκταση των ορίων της περιοχής με τη συμπερίληψη στο όριό της επιπρόσθετων ιδιωτικών εκτάσεων γης, οι οποίες δεν τους ανήκουν.

Για να μπορέσει η Επιστημονική Επιτροπή να προχωρήσει με την εξέταση ή όχι των πιο πάνω ενστάσεων, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος απευθύνθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ζητώντας σχετική γνωμάτευση.

Με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναμένεται να διευκρινιστεί (α) κατά πόσο, στα πλαίσια πάντα του Νόμου για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής Αρ. 153(Ι)/2003, τεκμηριώνεται η υποβολή ενστάσεων από μη ιδιοκτήτες γης για ένταξη ιδιωτικών εκτάσεων που τώρα βρίσκονται εκτός του ορίου της περιοχής και που δεν τους ανήκουν και (β) εάν η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάσει αυτού του τύπου ενστάσεις.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»