Δήλωση του Προέδρου της Υπουργικής Επιτροπής για τον Ακάμα Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη στη συνέντευξη Τύπου για τον Ακάμα

Φίλες και φίλοι των ΜΜΕ,

Μετά την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, την περασμένη Τρίτη και τις αποφάσεις που πήρε τόσο για την οριοθέτηση της περιοχής του Δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» στη Χερσόνησο του Ακάμα, όσο και για τα μέτρα που στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με το Διαχειριστικό Σχέδιο της ευρύτερης περιοχής, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το πρόβλημα της διαχείρισης του Ακάμα, που έχει διάρκεια 25 χρόνια, οδηγείται τελικά στη λύση του.
Το θέμα του Ακάμα, για δεκαετίες κρατούσε τις κοινότητες της περιοχής και τους κατοίκους τους σε απομόνωση και σε πορεία φθοράς και εγκατάλειψης. Ο Ακάμας, το
μοναδικό αυτό στολίδι της Κύπρου, με αξιόλογα παραδοσιακά και ιστορικά στοιχεία,
παρέμεινε για δεκαετίες άγνωστος και απρόσιτος στην πλειοψηφία του κυπριακού λαού. Να υπενθυμίσω ότι η κρατική πολιτική αναφορικά με τη διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα διαμορφώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια με τις διαδοχικές Αποφάσεις των Υπουργικών Συμβουλίων, πριν τη δική μας διακυβέρνηση, με τελευταία Απόφαση αρ. 65.421 στις 02/05/2007, η οποία αποτελούσε την τελευταία ολοκληρωμένη διατύπωση της κρατικής πολιτικής.
Όμως, όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις και αποφάσεις δεν έδιναν λύση και διέξοδο στο πρόβλημα του Ακάμα, ενώ, παράλληλα, κρατούσαν σε αντιπαράθεση τους κατοίκους του Ακάμα με το Κράτος και τις υπόλοιπες περιοχές. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που προκαλούσε την αντίδραση των κατοίκων ήταν η χάραξη της «κόκκινης γραμμής», η οποία οριοθετείται δυτικά των κοινοτήτων.
Θέλω να υπογραμμίσω ότι εμείς, ως αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, ακολουθήσαμε
κατά γράμμα τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τις σχετικές πρόνοιες του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Δημήτρη Χριστόφια, όπως τις καθόρισε σε επιστολή του προς τη Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτήτων Ακάμα και την Επιτροπή Αγώνα Ίνιας, με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2008. Στα πλαίσια αυτά,  πραγματοποιήσαμε σωρεία συναντήσεων με όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς μέσα σε ένα πνεύμα αρμονικής συνεργασίας και συναντίληψης.

Αποφασιστικής σημασίας ήταν η κατάληξη της Επιστημονικής Επιτροπής σχετικά με
την οριοθέτηση, στη βάση επιστημονικών κριτηρίων, των περιοχών του Δικτύου «ΦΥΣΗ
2000». Για τις αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής έγινε πρόσφατα εκτενής
ενημέρωση των εκπροσώπων των κοινοτήτων του Ακάμα.
Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η Επιστημονική Επιτροπή, για να διαμορφώσει την εισήγησή
της προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αναφορικά με το όριο του Δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» του Ακάμα, είχε στη διάθεσή της τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:
(α) Οι πρόνοιες του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας
Ζωής Νόμου [Αρ. 153(Ι)/2003] και της σχετικής Οδηγίας στα οποία περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής και οριοθέτησης των περιοχών του Δικτύου «ΦΥΣΗ 2000».
(β) Τις εισηγήσεις του Ταμείου Θήρας σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο [Αρ. 152(Ι)/2003].
(γ) Τις δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.
(δ) Προσωπικές εμπειρίες από κατά καιρούς επισκέψεις που είχαν στη Χερσόνησο του Ακάμα και επαφές με τις Κοινότητες της περιοχής και τις σχετικές θέσεις και απόψεις των τελευταίων.
(ε) Τις σχετικές με την περιοχή του Ακάμα δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που έγιναν κατά τη συζήτηση των προτάσεων μας στη διάρκεια του βιογεωγραφικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6.12.2006.
(στ) Τα αποτελέσματα των συζητήσεων του όλου θέματος στην αρμόδια εξ Υπουργών Επιτροπή.
(ζ) Τις απόψεις, εκθέσεις και προτάσεις των δύο Ελλαδιτών εμπειρογνωμόνων και πανεπιστημιακών. Του κ. Παναγιώτη Δημόπουλου, που μετακάλεσε η κοινότητα Ίνειας και του κ. Κυριάκου Γεωργίου, που μετακάλεσε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
(η) Τον χάρτη με την εισήγηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δασών.
(θ) Τον χάρτη με την εισήγηση του κ. Αντρέα Δημητρόπουλου, εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων στην Επιστημονική Επιτροπή.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των διεργασιών τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Τρίτη και έτυχε της έγκρισής του, δίνοντας διέξοδο στο
χρονίζον πρόβλημα της Χερσονήσου του Ακάμα.
Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προνοεί, σε γενικές γραμμές, τα ακόλουθα:
1. Κατάργηση της "κόκκινης γραμμής" στα δυτικά των οικισμών των κοινοτήτων του Ακάμα.
2. Περιορισμό της έκτασης των καθορισμένων Κτηνοτροφικών Ζωνών στις απόλυτα αναγκαίες.
3. Σε όλες ανεξαιρέτως τις ιδιοκτησίες που θα βρίσκονται μέσα στην Περιοχή Προστασίας του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000, στις οποίες δεν θα εφαρμόζεται η Πολιτική 9(Γ)(β) της Δήλωσης Πολιτικής που δεν μπορούν να αναπτυχθούν, θα δοθεί η δυνατότητα αποζημίωσης, ανταλλαγής με κρατική γη ή μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
4. Περιορισμό της έκτασης της Τουριστικής Ζώνης Τ3β στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας. Το Τμήμα της ως σήμερα ισχύουσας Τουριστικής Ζώνης που θα εξαιρεθεί των νέων ορίων της θα ενταχθεί στην περιοχή του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" της χερσονήσου του Ακάμα.


Θέλω να επαναλάβω ότι η λύση που προωθείται είναι προϊόν μακρών διαδικασιών και επίμονων συζητήσεων. Λαμβάνει υπόψη τόσο την ανάγκη για διαφύλαξη των
σημαντικών στοιχείων του περιβάλλοντος της περιοχής, όσο και την ικανοποίηση, στον
βαθμό που ήταν δυνατό, δίκαιων αιτημάτων και ανησυχιών των τοπικών κοινοτήτων.
Πιστεύουμε ότι είναι μια λύση που εξυπηρετεί καλύτερα το ευρύτερο εθνικό συμφέρον
αφού είναι ισοζυγισμένη, με την έννοια ότι έγινε η καλύτερη δυνατή προσπάθεια για
ικανοποίηση όλων των αναγκών και απόψεων.
Αυτό που προέχει τώρα, είναι να ξεκινήσει το Διαχειριστικό Σχέδιο του Ακάμα, μέσω του οποίου θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για τις κοινότητες οι οποίες θα εισέλθουν σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Το όραμα των κατοίκων της περιοχής για μια δίκαιη και
ισορροπημένη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον, οδηγείται προς πραγμάτωση.
Τέλος, με την ευκαιρία αυτή, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα υπόλοιπα μέλη της Υπουργικής Επιτροπής, στον αγαπητό Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νεοκλή Συλικιώτη, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χαρίλαο Σταυράκη, στον Υπουργό
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη και στον Υπουργό
Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκο Νικολαΐδη. Ευχαριστώ επίσης τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, όλους τους Κυβερνητικούς Λειτουργούς που
δούλεψαν μαζί μας, τους Προέδρους και τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων της
περιοχής Ακάμα, τον Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής Κοινοτήτων Ακάμα,
καθώς και όλους όσοι βοήθησαν στην τελική διαμόρφωση του Διαχειριστικού Σχεδίου.