Συχνά τίθενται ερωτήσεις από Ευρωβουλευτές όσον αφορά την εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου , την υπερβόσκηση και άλλα συναφή θέματα. Οι περιοχές NATURA 2000 - Ακάμα αλλά και οι περιοχές στην περιφέρεια ταλανίζονται από πολλά προβλήματα, όπως η υπερβόσκηση, τα ανεξέλεγκτα σαφάρι και οι "γουρούνες".
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΤΑΛΙΔΟΥ – Αναπληρωτής Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο
Είναι γεγονός αναγνωρισμένο από πολλούς, νομίζω, ότι στην Κύπρο λήφθηκαν λανθασμένες αποφάσεις για το είδος της ανάπτυξης που επιλέγηκε τις περασμένες δεκαετίες. Επιλογές, τρόποι διαχείρισης και πρακτικές γρήγορου, βραχυπρόθεσμου κέρδους που μετέτρεψαν πανέμορφους τόπους από φυσικούς παράδεισους σε παραδείγματα προς αποφυγή, που αλλοίωσαν όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και τον παραδοσιακό οικιστικό χαρακτήρα της Κύπρου. Ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και των πλεονεκτημάτων που διέθετε το νησί, σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς, η ζημιά έγινε, και είναι μεγάλη. Είναι γι' αυτό που περιοχές όπως ο Ακάμας, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση έχει -ευτυχώς- περιοριστεί στο ελάχιστο, χρήζουν μεγάλης προσοχής, αφού αποτελούν πλέον πόλο έλξης ξένων και Κύπριων τουριστών.

Δεδομένου ότι οι πολιτικές, είναι αυτές, που διαδραματίζουν βασικό ρόλο για τον προσδιορισμό ή και την επανόρθωση της κατάστασης του περιβάλλοντός μας, πρέπει να πω ότι η νομοθετική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε πάντοτε προσαρμοσμένη στη διαχρονική αξία της προστασίας του περιβάλλοντος. Πτυχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα παρουσιάσει μετέπειτα εκ μέρους του ΕΚ η Ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους η οποία λόγω έκτακτης παρουσίασης της σε Διεθνές Συνέδριο στην Ολυμπία, θα φτάσει λίγο αργότερα από την προγραμματισμένη της παρέμβαση.

Η χερσόνησος του Ακάμα, όντας μοναδική περιοχή, τόσο από πλευράς γεωλογίας και φυσιογραφίας όσο και από πλευράς χλωρίδας και πανίδας, αποτελεί ευρωπαϊκό θησαυρό που πρέπει να διαφυλαχτεί.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται ότι σύντομα θα υιοθετηθεί και θα τεθεί θεσμικά αλλά και πρακτικά σε εφαρμογή Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 - Ακάμα, ότι αυτή η περιοχή θα διαφυλαχτεί ως κόρη οφθαλμού και ότι για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι (πολιτική ηγεσία, τοπικός πληθυσμός, ιδιοκτήτες και υπηρεσίες). Οι φυσικοί πόροι του Ακάμα πρέπει να ιδωθούν πρωτίστως ως πλούτος που η διατήρηση του θα ωφελεί τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές της περιοχής και ίσως και ολόκληρης της Κύπρου. Γι' αυτό χρειάζονται λιτές και στοχευμένες υποδομές όπως θεματικά μονοπάτια, ποδηλατοδρόμοι, διευκολύνσεις επισκεπτών για την ανάδειξη του Ακάμα και απόλαυση του από το κοινό. Αναμένεται επίσης η πολιτεία να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να υποστηρίξει στα χωριά υποδομές που θα έχουν συνάφεια με τον στόχο της προστασίας του Ακάμα και με την κοινωνικό-οικονομική ωφέλεια των κατοίκων.

Επιπρόσθετα, αναμένεται να εφαρμοστεί ένα υπηρεσιακό πρόγραμμα / στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών του Ακάμα, πρόγραμμα που θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές της Κυπριακής υπαίθρου. Ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου τα χωριά αυτά θα επωφεληθούν από τους φυσικούς πόρους των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 με τις όποιες γειτνιάζουν. Αυτή δε η ανάπτυξη, δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στον εναλλακτικό τουρισμό, αλλά να επεκτείνεται και στην ανάπτυξη σύγχρονων και έξυπνων αγρό-κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και βιοτεχνιών. Είναι γνωστό ότι η Νέα Αγροτική Πολιτική της Ένωσης έχει πολλά να προσφέρει στους γεωργούς και ειδικά στους νέους γεωργούς, μιας και το 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ θα αφορά την πράσινη ανάπτυξη.

Κλείνοντας θέλω να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά το θέμα του Aκάμα. Συχνά τίθενται ερωτήσεις από Ευρωβουλευτές όσον αφορά την εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου , την υπερβόσκηση και άλλα συναφή θέματα. Οι περιοχές NATURA 2000 - Ακάμα αλλά και οι περιοχές στην περιφέρεια ταλανίζονται από πολλά προβλήματα, όπως η υπερβόσκηση, τα ανεξέλεγκτα σαφάρι και οι "γουρούνες", η μη επαρκής προστασία των βιοτόπων και των ειδών, η ακαλαίσθητη και χωρίς ιδιαίτερα εναρμονιστικά κριτήρια δόμηση, η εκτεταμένη και καταστροφική λατόμηση ειδικά των φαραγγιών με αξιόλογα απολιθώματα και βιοποικιλότητα. Αυτά όλα αναμένεται και επιβάλλεται να επιλυθούν με την εφαρμογή συντόμως ενός προσεγμένου διαχειριστικού σχεδίου.

* Ομιλία στο Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ – Κύπρος - Αειφόρος Ανάπτυξη - Φυσικοί Πόροι Ακάμα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κάθηκα