Απάντηση ημερομηνίας 26 Απριλίου 2010 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.875, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, με αρ. Ερ: 23.06.009.04.875 και ημερομηνία 9/3/2010 σχετικά με την ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με τον ίδιο αριθμό ερώτησης και ημερομηνίας 24/2/2010 και σας πληροφορώ τα πιο κάτω:

(α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου κυνηγίου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (περίοδος κυνηγίου της τσίχλας) και ειδικότερα κατά τις πρώτες εξορμήσεις της περιόδου αυτής, πολύ μεγάλος αριθμός κυνηγών εξόρμησε στη χερσόνησο του Ακάμα λόγω κυνηγετικού ενδιαφέροντος.

(β) Η απόρριψη άχρηστων αντικειμένων στο ύπαιθρο δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει μόνο μια μερίδα των κυνηγών αλλά μια γενικότερη μάζα πολιτών που ζουν στην Κύπρο. Η Υπηρεσία μας λόγω της δυνατότητάς της να περιπολεί το ύπαιθρο, γίνεται καθημερινά μάρτυρας τέτοιων άσχημων εικόνων με αγρούς, βουνοκορφές και αργάκια γεμάτα με άχρηστα αντικείμενα. Δυστυχώς αυτό το άσχημο συνήθειο χαρακτηρίζει και μια μερίδα των κυνηγών οι οποίοι δεν μαζεύουν τα φυσίγγια που χρησιμοποίησαν, όχι μόνο στην περιοχή του Ακάμα αλλά και σε άλλες περιοχές, δημιουργώντας έτσι μια πολύ άσχημη εικόνα της υπαίθρου αλλά και μια άσχημη εικόνα για τον Κύπριο κυνηγό. Αυτή η άσχημη εικόνα δεν αρμόζει στους κυνηγούς οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας σε θέματα προστασίας και σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2003 όπου η απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου προϋποθέτει την παρακολούθηση μαθημάτων και επιτυχία σε ειδική εξέταση, στα συγκεκριμένα μαθήματα περιλαμβάνονται ειδικές διαλέξεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των υποψήφιων νέων κυνηγών σε θέματα προστασίας και σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος.

(γ) Σύμφωνα με το άρθρο 42 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο του 2003 «Απαγορεύεται η απόρριψη κενών φυσιγγίων ή άλλων απορριμμάτων στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής κυνηγιού».

(δ) Η πιο πάνω διάταξη της νομοθεσίας ρυθμίζεται εξώδικα με πρόστιμο €42,72 συν €1,71 για κάθε απορριφθέν φυσίγγιο.

(ε) Από την ημέρα εφαρμογής της πιο πάνω νομοθεσίας το 2003 έχουν εκδοθεί πάνω από εκατό τέτοια εξώδικα, αριθμός που δεν είναι ικανοποιητικός και φυσικά δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προβλήματος. Η δυσκολία εφαρμογής της πιο πάνω πρόνοιας της νομοθεσίας εντοπίζεται στο γεγονός ότι, για να εκδοθεί ένα εξώδικο για την απόρριψη φυσιγγίων, σύμφωνα με την υφιστάμενη πρόνοια, θα πρέπει οι θηροφύλακες να δουν τον κυνηγό την ώρα που απορρίπτει τα φυσίγγια. Αυτό για να επιτευχθεί απαιτεί χρόνο, έτσι ώστε να συλληφθεί ο κυνηγός επ' αυτοφώρω. Δυστυχώς σε μια κυνηγετική ημέρα όπου συμβαίνουν άλλα πιο σοβαρά αδικήματα σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό των θηροφυλάκων δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταγγελθεί μεγάλος αριθμός τέτοιων υποθέσεων.

2. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ταμείο Θήρας προτίθενται να εισηγηθούν σχετική τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου της νομοθεσίας έτσι ώστε, οι κυνηγοί να είναι υπόχρεοι να επιδεικνύουν στους θηροφύλακες αριθμό κενών φυσιγγίων, ανάλογο με τον αριθμό των θηραμάτων που έχουν στην κατοχή τους. Σε περίπτωση που κυνηγός δε θα επιδεικνύει τον ανάλογο αριθμό κενών φυσιγγίων θα του εκδίδεται εξώδικο πρόστιμο €42,72 συν €1,71 για κάθε θήραμα για το οποίο δεν έχει επιδείξει φυσίγγιο/α.»