Απάντηση ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2009 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.352, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερ. 15.10.2009, με την οποία διαβιβάζεται η πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Κατά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιστημονική Επιτροπή, μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την περιοχή «Χερσόνησος Ακάμα», διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, και ενστάσεις από μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ). Οι ενστάσεις αυτές είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(i) Οι ΜΚΟ δεν είναι ιδιοκτήτες γης μέσα στα όρια της περιοχής του Ακάμα.

(ii) Με τις ενστάσεις οι ΜΚΟ ζητούσαν επέκταση των ορίων της περιοχής με τη συμπερίληψη στο όριό της επιπρόσθετων ιδιωτικών εκτάσεων γης, οι οποίες δεν τους ανήκουν.

Για να μπορέσει η Επιστημονική Επιτροπή να προχωρήσει με την εξέταση ή όχι των πιο πάνω ενστάσεων, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος απευθύνθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ζητώντας σχετική γνωμάτευση.

Με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναμένεται να διευκρινιστεί (α) κατά πόσο, στα πλαίσια πάντα του Νόμου για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής Αρ. 153(Ι)/2003, τεκμηριώνεται η υποβολή ενστάσεων από μη ιδιοκτήτες γης για ένταξη ιδιωτικών εκτάσεων που τώρα βρίσκονται εκτός του ορίου της περιοχής και που δεν τους ανήκουν και (β) εάν η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάσει αυτού του τύπου ενστάσεις.