Λευκωσία: Το Υπουργείο Γεωργίας δεν θεωρεί τον Σάββα Χατζημηνά εκπρόσωπο των κοινοτήτων Ακάμα και για να το τονίσει αυτό εξέδωσε χθες ανακοίνωση κάνοντας αναφορά στο όνομά του εννέα συνολικά φορές. Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, ο κ. Χατζημηνάς δεν εκπροσωπεί τις Κοινότητες του Ακάμα, «τις οποίες ο ίδιος επικαλείται ότι εκπροσωπεί, αφού αυτές δεν τον έχουν επαναδιορίσει» μετά που ο ίδιος με επιστολή του τον Ιούνιο του 2011 ενημέρωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος ότι παραιτήθηκε από τη θέση αυτή ώστε να υποβάλει προσφορά για τη θέση του Διευθυντή Έργου του Ακάμα.

Σε επίσημη ανακοίνωση το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει ότι καμία κοινότητα δεν έχει δηλώσει γραπτώς στο Τμήμα Περιβάλλοντος ότι ο κ. Χατζημηνάς την εκπροσωπεί.

Το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει πως «είναι προφανέστατο, ότι ο κ. Χατζημηνάς εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη, χρησιμοποιώντας την ομπρέλα της Συντονιστικής Επιτροπής Κοινοτήτων Ακάμα, την οποία ο ίδιος εγγράφως δήλωσε ότι δεν εκπροσωπεί, παραποιεί γεγονότα και προσπαθεί να καλλιεργήσει αρνητικό κλίμα με τις κοινότητες, προκειμένου να δυσχεράνει τις προσπάθειες της Διευθύντριας του Έργου να προωθήσει το διαχειριστικό σχέδιο ανάπτυξης των κοινοτήτων στην περιοχή, για τους δικούς του λόγους».

Συνεχίζοντας, το Υπουργείο Γεωργίας, αναφέρει ότι «προς απογοήτευση του κ. Χατζημηνά και σε αντίθεση με το τι ισχυρίζεται, η Διευθύντρια Έργου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους πλείστων από τις κοινότητες του Ακάμα, και έχουν καταγραφεί οι θέσεις, απόψεις και εισηγήσεις τους με σκοπό τον καταρτισμό και την προώθηση έργων στην περιοχή». Απαντώντας η Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτήτων Ακάμα, σε γραπτή ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο Σάββας Χατζημηνάς ως Γραμματέας και Εκπρόσωπος Τύπου αναφέρει ότι επαναδιορίστηκε εκπρόσωπος των Κοινοτήτων του Ακάμα, «από όλους τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες γης στον Ακάμα, από αυτούς που πραγματικά επηρεάζονται και έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο». Παράλληλα, κάνει λόγο για λανθασμένη διαχείριση του θέματος Ακάμα από το Υπουργείο Γεωργίας και προσωπική επίθεση που δείχνει πανικό.

Θεοπέμπτου ρύπανση απόβλητα ανακύκλωση ΑΠΕ ανανεώσιμες νερό ΤΑΥ Υδάτων, μαρίνα, βροχόπτωση, κλιματικές, σκουπίδια, ρύποι, δέντρα, δάσος, φράκτη, φράκτης, ζώα

Read Full Article