Απάντηση ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2002 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Θεμιστοκλέους στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.105, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2002, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη.

«Αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας λατόμησης στην περιοχή του δάσους Πάφου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Είναι γεγονός ότι έχουν υποβληθεί τα τελευταία τρία χρόνια για μελέτη και απόψεις επτά συνολικά αιτήσεις για ερευνητικές άδειες στην περιοχή Ζαχαριά-Λυσού, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και πίεση από μέρους του ιδιωτικού τομέα για δημιουργία λατομείου/λατομικής ζώνης.

Από αυτές τις επτά αιτήσεις έχει εγκριθεί μόνο μία, που έληξε στις 22 Ιουνίου 2001. Επίσης, για την εν λόγω περιοχή έχουν υποβληθεί στην Πολεοδομική Αρχή αιτήσεις για παραχώρηση πολεοδομικών αδειών για ανάπτυξη λατομείων. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και η Υπηρεσία Μεταλλείων έχουν τοποθετηθεί αρνητικά για την παραχώρηση πολεοδομικών αδειών.

Οι λόγοι για το ανανεωμένο ενδιαφέρον των αιτητών για δημιουργία λατομείου με διαβασικά πετρώματα είναι οι πιο κάτω:

  1. Για τη λατομική ζώνη Ανδρολίκου, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα, υπάρχουν αυξανόμενες αντιδράσεις από μέρους διαφόρων περιβαλλοντικών φορέων. Επιπλέον, τα αδρανή υλικά που παράγονται στα εν λόγω λατομεία δεν έχουν ικανοποιητική σκληρότητα, ώστε να παραχθούν σκυροδέματα ψηλής αντοχής.

  2. Τα αδρανή υλικά που παράγονται στην επαρχία Πάφου είναι τα πιο κατάλληλα για την παραγωγή σκυροδέματος υψηλών αντοχών κυρίως για χρήση στην οδική ανάπτυξη.

  3. Η λατομική ζώνη Παρεκκλησιάς είναι η πλησιέστερη περιοχή εκτός επαρχίας Πάφου που μπορεί να διαθέσει ικανοποιητικές ποσότητες κατάλληλου υλικού διαβασικού για σκυρόδεμα, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους των γειτονικών κοινοτήτων, οι οποίες ζητούν το κλείσιμο της λατομικής ζώνης Παρεκκλησιάς.

  4. Η ευρύτερη περιοχή Ζαχαριά-Λυσού-Σαραμά μέχρι και την Αργάκα, είναι η καλύτερη λύση για τη δημιουργία λατομείου, εφόσον διαθέτει υγιή διαβασικά και βρίσκεται στην αρχή του δάσους και λογικά υπάρχει λιγότερη επίδραση στο περιβάλλον.

  5. Η περιοχή ωστόσο αποτελεί περιοχή εξαιρετικής ομορφιάς και είναι δασική γη με πυκνό δάσος και ως συνέπεια υπάρχει τακτική επαφή και συνεννόηση με το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Τελικά, διευκρινίζεται ότι το γενικότερο θέμα δημιουργίας ή όχι λατομικής ζώνης στην περιοχή Ζαχαριά για την επαρχία Πάφου αντιμετωπίζεται και εξετάζεται στα πλαίσια της μελέτης για αειφόρο λατομική και μεταλλευτική ανάπτυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποφασισθεί σε σχέση με τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης.»