Απάντηση ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2006 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμη Ευθυμίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.203, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με το σχέδιο δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης για τις πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης από Τεχνική Επιτροπή, η Υπουργική Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως συντονιστή της Υπουργικής Επιτροπής, ο οποίος υπέβαλε τη μελέτη στο Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική πρόταση με αρ. 434/2005.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τη μελέτη και την πρόταση πήρε σχετική απόφαση στις 27 Απριλίου 2005 για την “Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου από πλοία και εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών”. Αντίγραφο της απόφασης με αρ. 61.930 επισυνάπτεται.

Τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες έχουν αναλάβει την υλοποίηση των προνοιών της απόφασης και η κατάσταση έχει ως ακολούθως:

1. Οι “προτάσεις-μέτρα/ενέργειες” της μελέτης αναφορικά με την πρόληψη έχουν υλοποιηθεί.

2. Έχει δημιουργηθεί η ομάδα αντίδρασης από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η οποία λειτουργεί και ενεργοποιείται σε περίπτωση αναφοράς περιστατικού ρύπανσης.

3. Όσον αφορά στην ανάληψη της καταπολέμησης των περιστατικών ρύπανσης από τον ιδιωτικό τομέα υπό την εποπτεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, έχουν ήδη ετοιμασθεί οι όροι των προσφορών και αναμένεται ότι σύντομα θα προκηρυχθούν οι προσφορές. Σε πρόσφατη σύσκεψη, στις 30 Ιανουαρίου 2006, όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, αποφασίσθηκε όπως επιταχυνθούν οι διαδικασίες για άμεση προκήρυξη των προσφορών.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα βρίσκονται στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

Απάντηση ημερομηνίας 12 Μαΐου 2006 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.203, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με το σχέδιο δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας στην τοποθεσία “Καμένες” στο Νέο Χωριό, ύστερα από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η μονάδα, η οποία πράγματι εγκαταστάθηκε στην πιο πάνω περιοχή τον Οκτώβριο του 2005, έχει μετακινηθεί σε παλιά μάντρα στην περιοχή του χωριού Ανδρολύκου, η οποία υφίσταται τουλάχιστο για πενήντα χρόνια και βρίσκεται σε κτηνοτροφική ζώνη. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν υποβλήθηκε οποιοδήποτε παράπονο στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες από ζώα.

Όσον αφορά το θέμα της ανεξέλεγκτης βόσκησης στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης/Ακάμα, αυτό συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες και λήφθηκαν αποφάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος.»